Bomen in en over de nieuwe Breestraat: Iepen, essen en zelfs notenbomen

Behalve iepen ook Japanse Notenbomen in Breestraat
Foto: Wim Meijer Fotografie

De uitvoering van de nieuwe inrichting van de Breestraat is in volle gang. De sfeer in de straat, de verlichting, de verblijfsplekken in de openbare ruimte, maar vooral ook het groenbeeld zijn van wezenlijk belang om gezelligheid te creëren. In de nieuwe Breestraat worden daarom verschillende groenvoorzieningen aangelegd.

Herstel van de oude laanbeplanting met iepen
Over de gehele lengte van de Breestraat wordt een nieuwe laanbeplanting gerealiseerd van iepen: 2 rijen op de smalle delen en 4 rijen op de brede delen, daar waar het kan. Om de bomen te beschermen (tegen bv. aanrijdschade of geparkeerde fietsen) worden ze in een licht verhoogd boomvak van cortenstaal geplant.

Iep (l) en smalbladige es (r): foto’s: Wikipedia

Accenten met bomen
Verspreid door de Breestraat worden andere bomen of boomgroepen geplaatst om een ander accent te geven of om de plek te verbijzonderen. Dit zijn de volgende bomen, die qua vorm of –grootte echt afwijken van de iepen: · Rode esdoorn · Smalbladige es · Japanse Notenboom · Moeraseik

Moeraseik (wikipedia), Japanse Notenboom (Wim meijer) en rode Esdoorn (Pixabay)

Plantenborders
Verspreid door de Breestraat, in de buurt van de aanloopstraten (Zeestraat, Begijnenstraat en Bloksteeg) worden enkele verhoogde plantenborders ingericht. Dit zijn borders van een paar meter breed tot sommige wel 20 tot 30 meter lang. De bodembedekkende beplanting zorgt voor kleur en afwisseling langs het plein en de rijweg. Op enkele plekken zijn de borders voorzien van banken.

Bodembedekkers in de borders

Al deze bomen en andere groenvoorzieningen worden jong gepland. Dat wil zeggen dat de bomen een stamomtrek hebben van 30-35 cm en ongeveer 5 meter hoog zijn. De plantgrootte is vergelijkbaar met de platanen op de Halve Maan. Ondergrondse voorzieningen in de straat zijn speciaal gemaakt om deze bomen optimale kansen te geven om goed en gezond op te groeien. Zo kan de Breestraat weer de allure krijgen van vroeger, maar dan in een nieuw jasje.

Reacties