Project ‘Stop grofvuildump’ moet Meerestein-Noord afvaldumpvrij maken

Foto: Gemeente Beverwijk

Maandag 4 december is een groep samenwerkende professionele organisaties en buurtbewoners van de wijk Meerestein-Noord samengekomen in het gebouw van het Leger des Heils voor een informatie-diner-avond. Doel: het afvaldumpvrij maken van de wijk.

Meerestein-Noord staat regelmatig afval naast de ondergrondse containers. Het project Stop grofvuildump is gestart om dit te stoppen. Het is een project dat wordt ‘gedragen ‘ door professionele organisaties, t.w.: PreWonen, WOONopMAAT, HVC, Noppes, Stichting Welzijn, Wijkagent, Sociaal Team, StreetRulez en de gemeente.

Samenwerken
Gedurende de informatie-diner-avond is er door de organisaties een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Daarnaast hebben de Schoffelaars en andere actieve buurtbewoners een handtekening gezet op het handtekeningenbord. Hierdoor hebben zij zich verbonden met de actie. “Het was een goede bijeenkomst. De partners konden elkaar goed vinden. De bewoners die er waren, waren enthousiast. Dit krijgt een mooi vervolg”, aldus wethouder Jaqueline Dorenbos.

Afvalcoaches 
Vanaf maandag 11 december kunnen bewoners van de wijk afvalcoaches van HVC aan hun deur verwachten. De afvalcoaches gaan in gesprek met de buurtbewoners over het juist aanbieden van afval. Gedurende de informatieavond konden de buurtbewoners alvast kennismaken met deze afvalcoaches.

Acties 
Van februari tot en met mei zetten de organisaties acties in om bewustwording rondom afval te creëren en de straten schoon te krijgen en te houden. Dit gebeurt zichtbaar in de wijk en samen met de inwoners. De bedoeling is om via acties de dumpingen permanent te verminderen. Bij alle acties spreken betrokken partijen vooraf af wie welke taken op zich neemt. Ook maken partijen afspraken over de nazorg, na afloop van de vier actiemaanden.

Vervolg
Als de acties in Meerestein-Noord positief zijn, gaan de betrokken partijen kijken hoe de acties in andere wijken van Beverwijk overgenomen kunnen worden, dit om de afvaldumpingen in heel Beverwijk te verminderen.

Reacties

article
38245
Project ‘Stop grofvuildump’ moet Meerestein-Noord afvaldumpvrij maken
Maandag 4 december is een groep samenwerkende professionele organisaties en buurtbewoners van de wijk Meerestein-Noord
https://beverwijk.nieuws.nl/gemeente/20171206/project-stop-grofvuildump-moet-meerestein-noord-afvaldumpvrij-maken/
2017-12-06T10:52:12+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/43/2017/12/06105100/Partijen-met-Bord.jpg
afval, Beverwijk, Meerestein
Algemeen, Gemeente