Bijeenkomst Preventie- en handhavingsplan Alcohol

Foto:

Op maandag 30 juni om 16.30 uur geeft wethouder Jaqueline Dorenbos in een bijeenkomst een toelichting op het Preventie- en handhavingsplan Alcohol dat de gemeenteraad van Beverwijk onlangs heeft vastgesteld. Dit plan is op 19 juni 2014 in werking getreden. De bijeenkomst vindt plaats in de raadszaal van het Stadhuis, Stationsplein 48 in Beverwijk.

Het Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016 bevat de hoofdzaken van het beleid ten aanzien van de preventie van alcoholgebruik, met name onder jongeren, en de handhaving van de Drank- en horecawet. In het plan worden activiteiten genoemd met betrekking tot zowel preventie (DOMST, voorlichting) en handhaving (leeftijdscontroles, controles inrichtingen).

Horecaondernemers, scholen, sportverenigingen, supermarkten, organisatoren van evenement en bijvoorbeeld buurthuizen krijgen te maken met de uitvoering van dit plan en de preventie van alcoholgebruik onder jongeren, nu zij op verschillende manieren met jongeren in contact staan en/of alcohol verstrekken. Zij zijn dan ook uitgenodigd voor deze bijeenkomst.