Genomineerden IJmond Duurzaam Award 2014 bekend

Foto:

Op dinsdag 18 november wordt tijdens het ondernemersnetwerkevent IJmond Onderneemt voor de tweede maal de IJmond Duurzaam Award uitgereikt. Voor deze award zijn drie bedrijven genomineerd; Melkveehouderij Apeldoorn uit Uitgeest, Ursa Paint uit Velsen en IJmond Klimaatservice, eveneens uit Velsen. De bijeenkomst vindt plaats in A9 Studio’s in Uitgeest. Meer informatie over de bijeenkomst is te vinden op www.ijmondonderneemt.nl. Hier kunnen ondernemers zich ook aanmelden.

Duurzame bedrijfsvoering

De IJmond Duurzaam Award wordt uitgereikt aan het bedrijf dat bewust bezig is met duurzaam ondernemen door de gehele bedrijfsvoering heen. De drie genomineerden geven hier succesvol uitvoering aan. Elke genomineerde kent aansprekende voorbeelden en draagt dat op een eigen manier bevlogen uit. Naast deze drie genomineerden kent de IJmond steeds meer ondernemers die hun bedrijfsvoering verduurzamen. Op termijn levert dat hen veelal een besparing op, maar belangrijker; ze leveren daarmee een bijdrage aan het verbeteren van het milieu. Om deze bedrijven extra te belichten is de IJmond Duurzaam Award in het leven geroepen.

 

Jury

Een deskundige jury zal bepalen welke van de drie bedrijven met de IJmond Duurzaam Award naar huis gaat. Zij kijken daarvoor naar de onderdelen; verankering van duurzaamheid in de bedrijfsvoering, onderscheidend, voorbeeldfunctie en de mate waarin de 3 P’s (people, planet en profit) zijn afgedekt in de bedrijfsviering en de aangeboden producten/diensten. Hieronder wordt o.a. energiebesparende maatregelen, energieopwekking, afvalscheiding, cradle-to-cradle in het productieproces, materiaalgebruik en mobiliteit verstaan. De jury bestaat uit Tim de Rudder, voorzitter dagelijks bestuur Milieudienst IJmond, Cees Duivenvoorde, directeur DSE Automatisering en winnaar van de eerste IJmond Duurzaam Award en Bert Pannekeet, directeur Milieudienst IJmond.

 

Afwisselend programma

Tijdens het ondernemersnetwerkevent IJmond Onderneemt worden nog twee awards uitgereikt; de IJmond Werkt Award en de IJmond Onderneemt Award. Voor alle awards zijn de genomineerden bekend. Meer daarover op www.ijmondonderneemt.nl

Door Milieudienst Ijmond