Nova College 10 plaatsen hoger in Keuzegids MBO

Foto: Wikipedia

Het Nova College is verheugd over de resultaten in de nieuwe Keuzegids MBO 2016 die afgelopen donderdag, 10 december, is verschenen. Ten opzichte van vorig jaar is Nova College opnieuw gestegen in de lijst van roc’s: nu van plek 24 naar plek 14.

“Een mooie ontwikkeling richting de ambitie van het Nova College om tot de top 5 van beste scholen te horen”, aldus collegevoorzitter Hans Snijders. Belangrijkste aanleiding van de stijging: de positieve bevindingen van de Onderwijsinspectie naar aanleiding van het onderzoek naar de Staat van de Instelling eerder dit jaar. Nova College is een van de twee instellingen met een  ‘zeer goed’ oordeel van de Inspectie.

Topopleidingen
Twee opleidingen zijn opnieuw als ‘topopleiding’ aangemerkt in de Keuzegids: Bouw en Procestechniek.  Beide opleidingen worden door studenten hoog gewaardeerd in de JOB enquête (Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs), het landelijke 2-jaarlijkse tevredenheidsonderzoek onder mbo-studenten. Facilitair is helaas dit jaar in de gids ondergebracht bij Horeca, dat maakt de positieve score (‘topopleiding’ in de vorige gids) voor Facilitair minder zichtbaar.

Kwaliteitsverbeteringstraject
Van de opleidingen waarvoor het Nova College een kwaliteitsverbeteringstraject heeft ingezet – Schoonheidsspecialist, Voertuigentechniek, Logistiek, Onderwijsassistent en Verzorging  – zijn de resultaten nog niet zichtbaar in de gids. Dat komt vooral doordat de landelijke studenttevredenheidsenquête niet jaarlijks maar 1 x per 2 jaar wordt gehouden. Een vraagteken zet het Nova College bij de lage score van Artiest, omdat hierin het studentenoordeel van de dansopleiding niet is meegenomen.

Snijders vervolgt: “Nova College zet in op continue kwaliteitsverbetering van de opleidingen en verwacht dat dit een positief effect heeft op de studententevredenheid en dat dit in de volgende Keuzegids zichtbaar zal zijn, na de nieuwe JOB enquête die op dit moment wordt gehouden.”

De Keuzegids MBO komt jaarlijks uit en beoordeelt alle mbo-opleidingen in Nederland volgens (tweejaarlijkse) enquêtes onder studenten, resultaten op studiesucces en oordelen van de Onderwijsinspectie. Tevens is per opleiding informatie te vinden over salaris en de kans op werk.

Reacties