Tata Steel dooft de lichten in kader van Earth Hour

Foto: Tata Steel

Zaterdag 25 maart schakelt Tata Steel van 20.30 tot 21.30 uur op zoveel mogelijk locaties op het terrein de verlichting uit. Daarmee neemt Tata Steel deel aan Earth Hour, de wereldwijde actie om aandacht te vestigen op het belang van energiebesparing.

Het uitschakelen van de verlichting gebeurt alleen op locaties waar dat de veiligheid niet in gevaar brengt.

“Wij blijven ons inzetten om het energieverbruik te reduceren”, aldus Hans van den Berg, directeur van Tata Steel in IJmuiden. Afgelopen jaar heeft het staalbedrijf meerdere projecten gerealiseerd om energie te besparen. Zo wordt inmiddels restwarmte hergebruikt, waardoor er minder gas hoeft te worden ingezet. Verder heeft de fabriek voor verpakkingsstaal de installatie voor het smelten van tin zodanig aangepast dat elektrische verhitting is vervangen door inductieverwarming, wat minder energie vergt.

Als derde voorbeeld noemt Hans van den Berg het optimaliseren van de procesvoering bij een van de verzinklijnen, waardoor het aardgasverbruik is gedaald. Deze optimalisering staat ook bij de andere twee verzinklijnen op het programma.

Minder energie zowel goed voor bedrijf als voor milieu
“Ook de komende jaren blijven we focussen op het reduceren van energie. Dat is in het belang van het klimaat, maar is ook goed voor ons bedrijfsresultaat. Minder energie gebruiken betekent namelijk ook kosten reduceren. Kortom: energie besparen levert duurzame winst op voor het milieu én voor Tata Steel”, zo besluit Van den Berg.

Wereld Natuur Fonds
Earth Hour wordt dit jaar voor de 11e keer georganiseerd in het weekend waarin de zomertijd ingaat. Het evenement wordt gesponsord door het Wereld Natuur Fonds in Australië (WWF). Het eerste uur der aarde werd gehouden in Sydney Australië tussen 19:30 en 20:30 op 31 maart 2007.