Natuurwerkdag bij Tata Steel op zaterdag 4 november

In de natte duinvallei bij Tata Steel
Foto: Tata Steel

Op zaterdag 4 november gaan vrijwilligers aan de slag in de natuur bij Tata Steel. Het staalbedrijf in IJmuiden neemt dan in samenwerking met PWN deel aan de Landelijke Natuurwerkdag.

Op het terrein van Tata Steel komt veel waardevolle natuur voor, waaronder natte duinvalleien met zeldzame planten als de moeraswespenorchis (orchidee), parnassia en duizendguldenkruid.

Net als in de omliggende natuurgebieden is er in de natuur op het terrein van Tata Steel her en der sprake van dichtgroeien van open gebieden. Op 4 november gaan vrijwilligers in een natte duinvallei opkomende bomen en struiken verwijderen, waardoor de bijzondere planten die horen bij dit biotoop in aantal kunnen toenemen.

Geïnteresseerden kunnen zich opgeven voor de natuurwerkdag bij Tata Steel via: NATUURWERKDAG TATA / PWN

Reacties