Gemeente Beverwijk start proef met zwerfvuilkleppen

Foto: Wim Meijer Fotografie

Ondergrondse containers voor restafval weer open zonder afvalpas voor klein afval, zwerfafval en hondenpoep.

BEVERWIJK – Na de zomer krijgen tien ondergrondse containers in de gemeente Beverwijk een zwerfvuilklep. Deze klep kan zonder afvalpas geopend worden. Hierdoor kunnen voorbijgangers hun klein afval, zwerfafval en hondenpoep kwijt in de ondergrondse containers voor restafval. Het gaat onder andere om de containers op de locatie de Lanen in de Broekpolder. Prullenbakken in de directe omgeving van deze containers worden weggehaald. Het gaat om een proef van één jaar.

Afval weggooien
In 2019 zijn de ondergrondse containers gesloten. Door veel inwoners werd dit als vervelend ervaren. Zij konden klein afval, hondenpoep en eventueel verzameld zwerfafval niet meer goed kwijt. Prullenbakken stonden ver uit elkaar of waren snel vol. In een stedelijk gebied als Beverwijk is er weinig ruimte voor extra prullenbakken. Door gebruik te maken van een zwerfvuilklep op de ondergrondse restafvalcontainers kunnen bewoners straatafval en hondenpoepzakjes weer op veel plekken kwijt. Een bijkomend voordeel is dat prullenbakken in de directe omgeving van deze containers met zwerfafvalklep weggehaald kunnen worden. Dit bespaart uiteindelijk kosten.

Evaluatie
Het is nog niet zeker of de zwerfvuilklep uiteindelijk op alle ondergrondse containers voor restafval komt. Tussentijds en na een jaar vraagt de gemeente aan bewoners of zij positief zijn over het gebruik van een zwerfvuilklep. Daarnaast kijkt de gemeente na de proef ook naar het nieuwe afvalbeleid voor de inzameling van restafval. Op basis van deze punten besluit het college om de zwerfvuilklep wel of niet verder uit te rollen.

Reacties