Zeesluis IJmuiden compleet met plaatsing tweede sluisdeur

Foto: Rijkswaterstaat

Maandagochtend om 06.00 uur sluisroute weer open voor (brom)fietsers en voetgangers. Openstelling voor autoverkeer laat voorlopig nog op zich wachten.

(bron: Rijkswaterstaat)

Afgelopen dagen zijn de 2 sluisdeuren van Zeesluis IJmuiden succesvol op hun plaats aan kanaalzijde gebracht. Gedurende een 4-daagse operatie zijn de stalen deuren met uiterste precisie ingevaren in de deurkas van het binnenhoofd. Het betreft de operationele deur en de reservedeur, die geplaatst is in het zogenaamde droogdok. In september 2020 was al de 1e deur aan zeezijde in de deurkas van het buitenhoofd geïnstalleerd.

Plaatsen in etappes
Het plaatsen van de roldeuren verliep in etappes. Eerst is de operationele deur met een gewicht van 3000 ton verplaatst naar de meest zuidwestelijk bolder van het binnenhoofd. Vervolgens is deze sluisdeur door middel van grote lieren 90 graden gedraaid en in de deurkas gemanoeuvreerd. Nadat de deur op de juiste positie lag, is de sluisdeur zowel gekoppeld aan de bovenrolwagen, de aandrijving van de deur, als aan de onderrolwagen. Deze onderrolwagen zorgt er voor dat de deur over de railbaan op de drempel van de zeesluis kan rijden bij het open en sluiten van de sluis.

(foto: Rijkswaterstaat)

Reservedeur in het droogdok
Na het plaatsen van de operationele deur is 2 dagen later de reservedeur in het droogdok gebracht. Ook deze deur is met behulp van lieren gepositioneerd en tot op de vloer van het droogdok afgezonken. Het droogdok maakt onderdeel uit van het binnenhoofd van de zeesluis, gesitueerd naast de deurkas. Het droogdok wordt afgesloten met de droogdokdeur.

De reservedeur wordt ingezet op het moment dat er onderhoud moet worden gepleegd aan 1 van de operationele deuren. Alle 3 de deuren hebben om die reden hetzelfde formaat (72 m lang, 11 m breed en 24 m hoog), zodat ze uitwisselbaar zijn. Het droogdok kan worden drooggezet om zo de deuren in het droge te kunnen inspecteren en onderhoud uit te voeren.

Uitgebreide testen
Beide deuren, lagen al enige tijd in de Amerikahaven in Amsterdam en zijn op dinsdag 16 maart 2021 naar IJmuiden vervoerd. De komende maanden zal de werking van de deuren uitgebreid worden getest.

Suisroute open voor (brom)fietsers en voetgangers
Bijna tegelijk met het plaatsen van de deuren gaat maandagochtend om 06.00 uur de sluisroute weer open voor fietsers en voetgangers. De openstelling voor het autoverkeer zal echter nog geruime tijd op zich laten wachten.

Reacties