Tata pakt overlast en uitstoot hoogovens IJmuiden veel sneller aan

Foto: Wim Meijer Fotografie

Staalbedrijf Tata Steel gaat veel sneller dan gepland de overlast van het hoogovencomplex in IJmuiden beperken. De maatregelen worden grotendeels al in 2023 afgerond waardoor er veel minder stof in de omringende plaatsen terecht moet komen, maar er ook veel minder stankoverlast zal zijn.

(bronnen: ANP / Tata Steel)

Tata kondigde de investeringsplannen hiertoe in december al aan, maar zei toen nog dat die in 2030 afgerond zouden zijn.

Onder druk van de omgeving en de provincie Noord-Holland is nu besloten de stappen zo snel mogelijk te zetten. “Er is veel geschreven de laatste tijd en mensen zijn ongerust daarover”, legt topman Hans van den Berg van Tata Steel Nederland uit. “Deze versnelling hangt daarmee samen, want we vinden het belangrijk om goed met onze buren om te gaan. Ook vroeg de provincie om dit zo snel mogelijk te doen.”

De stappen zoals het plaatsen van stofschermen en het overkappen van de opslag en toevoer van grondstoffen zorgen over twee jaar voor 85 procent minder stankoverlast en 65 procent minder stof die van het terrein van de voormalige Hoogovens verwaait. Twee jaar later kan het bedrijf de uitstoot van stikstof met 30 procent verminderen en die van fijnstof met ruim een derde. Een installatie die daarvoor moet zorgen moet namelijk in 2025 klaar zijn. De hoeveelheid zware metalen die door Tata wordt uitgestoten kan dan met ruim de helft omlaag.

Tata investeert voor de stappen 300 miljoen euro, zoals eind vorig jaar al werd aangegeven. Volgens Van den Berg blijft het hier niet bij. “Dit wordt een voortrollende activiteit en we zullen ieder jaar kijken wat we nog meer kunnen doen.” De topman benadrukt dat de huidige maatregelen zijn gekozen omdat die veel effect hebben. Ze komen bovendien bovenop de eisen die aan Tata worden gesteld vanwege de milieuwetgeving.

Behalve de aanpak van overlast zal Tata ook moeten vergroenen de komende jaren. Van den Berg noemt dat “de grote uitdaging” voor zijn bedrijf. Tata zet in de eigen plannen in op de afvang en opslag van CO2, maar vakbond FNV introduceerde onlangs een plan dat een snellere overstap naar waterstof als brandstof voor de hoogovens bepleitte. “We leggen die plannen nu naast elkaar en kijken wat er haalbaar is.”

Sowieso is volgens Van den Berg steun nodig voor volledige vergroening. “De stappen die we nu nemen financieren we zelf, maar voor afvang en opslag van CO2 of de overstap naar waterstof zijn we ook afhankelijk van subsidies voor bijvoorbeeld infrastructuur.” Verder wijst hij erop dat de beprijzing van CO2-uitstoot in de Europese Unie ook voor bedrijven buiten het landenblok moet gelden. “Anders kunnen we niet concurreren.”

Reacties