Elektriciteitskabels TenneT ingetrokken voor aansluiting windpark Hollandse kust

Foto: TenneT

VELSEN/WIJK AAN ZEE – Tussen het werkterrein in het Beeldenpark Een Zee van Staal en het transformatorstation van TenneT in Wijk aan Zee zijn de elektriciteitskabels van TenneT ondergronds ingetrokken. Deze kabels worden straks achter de duinen gekoppeld aan de elektriciteitskabels waarmee de netbeheerder in 2026 de duurzame stroom van het windpark Hollandse Kust (west Beta) op zee aan land brengt.

(bron en foto’s: Tennet)

Voor de aansluiting van ‘west Beta’ maakte aannemer NRG in de afgelopen maanden op land zes ondergrondse gestuurde boringen. Twee onder de duinen door en vier op land. In deze boringen zijn vervolgens op dertig meter diepte lege kunststof mantelbuizen getrokken. In die buizen liggen nu de kabeldelen, die straks met behulp van ‘grote kroonstenen’ in de bodem worden verbonden.

Stroom beschikbaar maken
Vanaf het transformatorstation aan de Zeestraat heeft TenneT de kabels voor ‘west Beta’ in 2021/2022 tegelijk met die van ‘noord’ en ‘west Alpha’ laten leggen tot aan het hoogspanningsstation langs de A9 bij Beverwijk. Daar wordt de duurzame stroom straks ingevoed in het landelijke elektriciteitsnet, zodat deze beschikbaar wordt voor huishoudens, bedrijven en industrie.

Op schema
Met het vinkje achter de intrek van de ‘landkabels’ liggen de werkzaamheden voor ‘west Beta’ bij Velsen mooi op schema. “Later deze maand beginnen op het strand de voorbereidingen voor de ontvangst van de zeekabels die aannemerscombinatie NBOS vanaf mei gaat installeren”, zo laat omgevingsmanager Richard Koenders namens TenneT weten.

Aanlanding zeekabels
Vanaf half maart mobiliseert NBOS het materieel voor de installatie van de twee zeekabels. Koenders: “Deze kabels worden nu van China naar Nederland gebracht. Voor het begraven van de kabels op het strand, maakt de aannemer met damwanden twee zogenoemde ‘kofferdammen’. Deze sleuven zijn bedoeld om de kabels op een diepte van zes tot acht meter in het strand te kunnen begraven.”

Intrek vanaf zee
Eind april/begin mei verschijnt volgens Koenders een baggerschip bij Velsen voor de kust. “Dit schip zal op circa 500 meter uit de kust zand wegbaggeren, zodat het begraven van de eerste zeekabel medio mei van start kan gaan. Deze kabel wordt vanaf zee in de lege mantelbuis onder de duinen door ingetrokken naar het werkterrein in het Beeldenpark.

Informatiepunt op strand
Naast het werkterrein op het strand plaatst TenneT voor het publiek een tijdelijk informatiepunt. “Hiermee bieden we vanaf 14 maart geïnteresseerden dagelijks de kans het verhaal achter dit baanbrekende project te leren kennen. Bovenop de blauwe infocontainer is een uitkijkpunt gerealiseerd waarmee je als bezoekers een perfect uitzicht hebt over de werkzaamheden. Iedereen is te zijner tijd dan ook van harte welkom om even te komen buurten”, aldus Koenders.TenneT BouwApp
Alle strandhuiseigenaren en bewoners van Wijk aan Zee ontvangen één dezer dagen een brief waarin de geplande werkzaamheden nader worden toegelicht. Wie de werkzaamheden voor de aansluiting van het windpark op zee wil volgen, kan hiervoor kosteloos de TenneT BouwApp downloaden in de App Store (iOS) of Google Play (Android). Zo ontvangt u doorlopend de meest actuele informatie.

Ambities voor ‘wind op zee’
Aan de Nederlandse Noordzeekust hebben bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties, belangengroepen en bewoners de afgelopen jaren samen gebouwd aan windparken. Op tijd, binnen budget en zelfs bijna zonder subsidie zijn de ambities voor 2023 gehaald: ruim 4,5 gigawatt aan windenergie op zee en voor de bouw van de windparken is geen subsidie meer nodig. De windparken op zee voorzien in 15,8% van de huidige elektriciteitsvoorziening voor bedrijven en mensen thuis. Dat is meer dan er 10 jaar geleden in het Nederlandse Energieakkoord is afgesproken. Dankzij de succesvolle aanpak voor wind op zee kunnen we de komende jaren zelfs versnellen, zodat windenergie op zee in 2030 voor 21 gigawatt aan schone energie kan leveren

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen