Renovatie Velsertunnel

Rijkswaterstaat is voornemens de Velsertunnel in 2015-2016 voor meerdere maanden te sluiten wegens renovatie.Rijkswaterstaat is voornemens de Velsertunnel in 2015-2016 voor meerdere maanden te sluiten wegens renovatie.