Zeestraat 150, ontvangen aanvraag omgevingsvergunning