Toepassing Belemmeringenwet privaatrecht

De burgemeester van de gemeente Beverwijk maakt bekend dat met ingang van woensdag 30 april tot en met woensdag 14 mei 2014 het verzoek van Tennet TSO B.V. aan de minister van Infrastructuur en Milieu gedurende veertien dagen ter inzage ligt op het Stadhuis van de gemeente Beverwijk.De burgemeester van de gemeente Beverwijk maakt bekend dat met ingang van woensdag 30 april tot en met woensdag 14 mei 2014 het verzoek van Tennet TSO B.V. aan de minister van Infrastructuur en Milieu gedurende veertien dagen ter inzage ligt op het Stadhuis van de gemeente Beverwijk.