Verschillende rioolinspecties in Heemskerk

Foto: redactie

Heemskerk – Op maandag 6 juli 2015 wordt gestart met de inspectie van een deel van de hoofdriolering in Heemskerk. De inspectie maakt deel uit van een onderhoudsplan, dat de reiniging en inspectie van het gehele rioleringsstelsel omvat.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in de wijk Commandeurs tussen de Oosterstreng en de Starweg, omgeving Graaf Willem II laan en de omgeving Zamenhof/Bachstraat.

Voor de inspectie wordt het riool eerst gereinigd. Dit kan bij sommige huizen of bedrijven met wat water- en stankoverlast gepaard gaan. Dit gebeurt voornamelijk op die plaatsen waar de rioleringsbuizen een kleine diameter hebben of het riool wat verzakt is,  in combinatie met een slechte ontluchtingscapaciteit van de huisriolering. Hierdoor kan enig ongerief ontstaan in het toilet of in de badkamer. De oplossing is om als men bij u in de straat aan de riolering bezig is, het deksel van het toilet te sluiten en na afloop de kranen even te laten lopen en het toilet door te trekken.

De werkzaamheden worden door de firma M.J. Oomen uitgevoerd en zullen naar verwachting ruim twee weken in beslag nemen.

Reacties