Gemeente Beverwijk zet in op betere afvalscheiding

Foto: 100-100-100

De gemeente Beverwijk gaat per 2017 een nieuw dienstverleningsovereenkomst aan met afvalinzamelaar HVC. De nieuwe overeenkomst is een opmaat naar het beter scheiden van het huishoudelijk afval.

Met de afspraken in de nieuwe overeenkomst wil de gemeente de kosten van het afvalbeheer omlaag brengen, de Co2 uitstoot verminderen, het materiaalhergebruik verhogen en de kosten voor de inwoners verlagen.

Andere gemeenten betere afvalscheiders
Het huishoudelijk afval wordt in Beverwijk door HVC opgehaald. Daarnaast verzorgt HVC onder andere ook de straatreiniging en gladheidsbestrijding. De gemeente Beverwijk heeft hiervoor met HVC een overeenkomst afgesloten maar die loopt dit jaar af. Beverwijk staat de komende jaren voor de uitdaging om het huishoudelijk afval beter te gaan scheiden. In vergelijking met andere gemeenten scoort Beverwijk namelijk op dit gebied niet goed en betaalt de gemeente naar verhouding daardoor extra kosten voor het inzamelen en verbranden van veel niet gescheiden huishoudelijk afval.

Nieuwe overeenkomst
De nieuwe overeenkomst met HVC maakt het mogelijk om in de toekomst snel maatregelen in te voeren die er voor zorgen dat de afvalscheiding en daarbij het hergebruik van waardevolle grondstoffen beter wordt. Dit leidt uiteindelijk ook tot lagere kosten voor de inwoner en een hogere bijdrage aan het milieu doordat er dan minder afval wordt verbrand en de uitstoot van Co2 vermindert.

In de nieuwe overeenkomst staan verder alle afspraken op het gebied van de afvalinzameling tussen de gemeente en HVC. Ook de afspraken over de taken die HVC verricht in de openbare ruimte voor gemeente Beverwijk zijn in het nieuwe contract duidelijk vastgelegd.

Deelnemers 100-100-100 voorlopers
Vrijdag 1 april is het afvalscheidingsproject 100-100-100 van start gegaan. 100 Beverwijkse huishoudens gaan de uitdaging aan om 100 dagen lang 100% afval te scheiden. Daarmee zijn deze huishoudens de voorloper van het gewenste scheidingsgedrag dat nodig is om tot betere scheiding van het huishoudelijk afval in Beverwijk te komen.

Reacties