College Beverwijk akkoord met Ondernemersfonds

Foto: Wim Meijer Fotografie

BEVERWIJK – Vanaf 2023 willen ondernemers in Beverwijk gebruikmaken van een Ondernemersfonds. Daarmee kunnen, via een gemeentelijke subsidie aan ondernemers, goede ideeën worden uitgevoerd om het ondernemersklimaat te stimuleren. Zoals een levendig centrum, promotie en festiviteiten, veiligheid, samenwerking, belangenbehartiging en hulp om duurzamer te ondernemen.

Het College van Burgemeester en Wethouders gaf dinsdag 18 oktober groen licht om het voorstel in november voor te leggen aan de gemeenteraad.
Het Ondernemersfonds is een opvolger voor de huidige aanjaagregeling, die eind van het jaar afloopt. Het beoogde Ondernemersfonds heeft een bredere scope dan de huidige regeling, die vooral bedoeld is om economische activiteiten aan te jagen.

Unieke samenwerking
Het fonds is een gezamenlijke inspanning van de gemeente en de ondernemers in Beverwijk. De ondernemers zijn een afvaardiging van de vijf economische deelgebieden in Beverwijk: de horeca Beverwijk, de kleine winkelgebieden, het centrum Beverwijk, de bedrijventerreinen in Beverwijk en de ondernemers in Wijk aan Zee.
“Het college is blij dat de ondernemers unaniem tot een gedragen plan zijn gekomen,” zegt wethouder Brigitte van den Berg. “Het is uniek dat de vijf economische deelgebieden de handen ineen geslagen hebben. We zien potentie in het voorstel voor een ondernemersfonds met een brede scope én het voorstel voor de bekostiging ervan. Het is nu aan de raad om daarover een besluit te nemen,” zegt wethouder Teun-Jan Tabak.

Fonds voor beter vestigingsklimaat
Beoogd voorzitter Jacinta Lieuwes: “Met het ondernemersfonds nieuwe stijl willen we niet alleen de economie, maar ook het vestigingsklimaat stimuleren. Dat willen we doen door ondersteuning van het (georganiseerde) bedrijfsleven. Het fonds is er om activiteiten te ontplooien die verder gaan dan alleen promotie en marketing. Bijvoorbeeld op het gebied van verduurzaming, veiligheid, samenwerking, belangenbehartiging en verbetering van het imago van een hele sector.”

Ondernemers willen dit bekostigen door hogere OZB op niet-woningen
Gezien de wens om de scope te vergroten, stellen de ondernemers voor het budget te verhogen van € 240.000 naar € 350.000. Om dat te bekostigen, zijn zij bereid iets meer belasting (ozb) te betalen.
“Uiteindelijk gaat het om een klein bedrag per eigenaar of gebruiker van een niet-woning,” vertelt Hans Visser, beoogd secretaris (tevens voorzitter van de Stichting Beverwijk Centrum). “Alle ondernemers in de gemeente kunnen een aanvraag indienen. Als het een goed idee is dan kan dat worden gehonoreerd.”

Raadsbesluit op 24 november
De gewenste budgetverhoging wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Die besluit op 24 november over het voorstel voor de bekostiging van het ondernemersfonds. De ondernemers vragen op dit moment aan de gemeente om het fonds voor een periode van 5 jaar op te richten.

Reacties

Cookieinstellingen