55+

Samenleving voorzichtig en stapje voor stapje minder LAM-gelegd ?

Foto: Charles Duijff

De zon schijnt de afgelopen weken met regelmaat uitbundig. Onze belangrijkste bron van leven en energie doet haar uiterste best ons door moeilijke tijden heen te helpen. Dat proberen onze Artsen en Verpleegkundigen, onze nationale- en lokale Overheden en alle betrokken Gezondheids Instanties ook. Talloze wetenschappers niet te vergeten.

Tekst en foto’s Charles Duijff

Dinsdagavond 21 april 2020 heeft onze Minister President Rutte nieuwe besluitvorming aangekondigd omtrent het naleven van gedragsregels gedurende de vreselijke- en wereldwijde coronacrisis. Het aantal besmettingen is in Nederland iets afgenomen en de druk op de gezondheidszorg daardoor iets minder. Maar we zijn er nog lang niet. De heer Rutte doet een beroep op onze zelfbeheersing. Zoals al werd verwacht, beperken veranderingen in positieve zin zich daarom hoofdzakelijk tot het onderwijs. Onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen de kleinste risicogroep vormen. Om die reden kunnen kinderen van de basisscholen en kinderen met een basisschool-leeftijd per 11 mei 2020 weer part-time naar school.  Betrokken scholen kunnen zich tot 11 mei voorbereiden op deze nieuwe situatie. Scholen voor voortgezet onderwijs kunnen zich voorbereiden op toekomstig onderwijs met inachtneming van de bekende 1,5 meter. Per wanneer is vooralsnog niet bekend. Voor wat betreft sport en evenementen wordt per 1 september de situatie opnieuw beoordeeld en vindt nieuwe besluitvorming plaats. Ook geen voetbal dus voorlopig! Geen 4-daagse….

Terrassen zoals hieronder zullen voorlopig dus ontoegankelijk blijven (Uitgeestermeer)Waar we wel van kunnen genieten is van de natuur, maar ook dan met inachtneming van de huidige corona-maatregelen. Delen van normaliter veel bezochte plaatsen zoals strand, duin, bos, en landgoederen blijven voorlopig ontoegankelijk….Wanneer u over een auto beschikt en een tourtje kunt maken, is het best mogelijk hier en daar even uit te stappen zonder direct met anderen in aanraking te komen…Watersport blijft ook nog even moeilijker, omdat bruggen en sluizen niet worden bediend Met kleinere vaartuigen en rekening houdend met de coronaregels lukt het toch hier en daarDieren in een polderlandschap zijn voor menigeen, zeker ook voor kinderen, een genot om naar te kijken….Kan vanuit de auto in vele gevallen…. Daar word je toch vrolijk van? Vertederend die lammeren….Wat bezoek aan onze geliefden betreft, beluister dan Vera Lynn even….…..

en bedenk…We shall overcome!

Reacties