Nieuwe generatie muzikanten

Foto: Diana Boschman

Goed nieuws zo vlak voor de zomervakantie. De subsidieaanvragen die vijf Beverwijkse basisscholen samen met het Centrum voor de Kunsten Beverwijk bij het Fonds voor Cultuurparticipatie hebben gedaan, zijn allemaal toegekend.

Muziekimpuls voor 1200 kinderen
De scholen krijgen totaal € 90.000 om de komende drie jaar meer aan muziekles te doen. Het gaat om basisscholen de Anjelier, Heliomare, ’t Kraaienest, het Kompas en de Montessori. Het gaat hierbij niet alleen om bepaalde groepen. In totaal profiteren ruim 1.200 kinderen tussen de 4 en 12 jaar van deze Muziekimpuls.

Het geld zal deels worden bestemd om een vakleerkracht muziek binnen de school te halen en deels om het eigen docententeam te trainen in het geven van kwalitatief goed muziekonderwijs. Iedere school legt een eigen accent binnen het muziekprogramma.

  • Zo wordt er op de Montessori een verbinding gelegd met de Engelse lesmethode Groove Me.
  • De muzieklessen op ’t Kraaienest sluiten aan op het programma van de Vreedzame School.
  • Als Daltonschool is voor het Kompas de keuzevrijheid van het kind belangrijk en volgen kinderen twee maal per week verschillende talenturen waaronder zanggroep en popband.
  • Heliomare zet in op de muziekles op maat voor kinderen met een beperking.
  • De Anjelier wil gaan werken met een schoolbreed liedrepertoire.

Kortom, goede vooruitzichten voor een stad als Beverwijk, die met alle bands en koren, een sterke muzikale traditie heeft. Het stokje kan straks aan een nieuwe generatie worden doorgegeven.

Volgend jaar is er een nieuwe aanvraagronde bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het Centrum voor de Kunsten Beverwijk kan bij deze ronde opnieuw scholen die ook hun muziekles een goede impuls willen geven ondersteunen bij de planvorming en uitvoering.

Reacties