Lezing over “het Stenen Archief” van de Grote Kerk in Beverwijk

Foto: Wim Meijer Fotografie

Op donderdagavond 8 december houdt stadshistoricus Jan van der Linden, op uitnodiging van het Historische Genoodschap Midden-Kennemerland, een lezing over de graven in en om de Grote Kerk van Beverwijk onder de titel “het Stenen Archief van Beverwijk”.

Dood hoort bij het leven
Niets hoort zo bij ons leven als de dood. Als mens hebben wij het voordeel, of nadeel zoals u wilt, dat wij ons bewust zijn van onze sterfelijkheid. Een van de redenen dat de dood midden in ons leven staat. Vroeger was dat voor onze voorvaderen nog veel meer het geval dan tegenwoordig. Toen werden namelijk de overledenen in en rondom de kerk begraven.

Elke dag werd men geconfronteerd met de dood, van jong tot oud. Toch moet voor hen een troost zijn geweest, om te weten dat zij na hun afscheid van hun aardse leven, zouden worden begraven in de kerk welke zij jarenlang trouw hadden bezocht. In de eerste dagen  van het christendom, wilde elke gelovige zo dicht  mogelijk bij de heilige grond  begraven worden, dit in verband met de opstanding.

Tegenwoordig kijken wij nuchterder en zakelijker ten aanzien van de dood en zien deze grafzerken als cultuurmonument.

Rondom de Wijkertoren
In Beverwijk was deze plek gelegen in- en rondom de Wijkertoren. Op deze plek was 1063 al sprake van een kapel. Zo is er in de kerk nog een priesterzerk uit 1524. Oorspronkelijk moet deze zerk op het koor hebben gelegen. Daar werden namelijk de geestelijken begraven. Tegenwoordig is de zerk verstopt onder het podium in de noordbeuk. Dat deze zerk bijzonder is mag blijken uit het feit dat er een gipsafdruk bewaard wordt in het depot van het Rijksmuseum. priesterzerk-uit-1524De Grote kerk telde zo’n 546 graven. Deze graven zijn door Jan van der Linden geïnventariseerd en geven veel informatie over de personen die in deze kerk begraven zijn. Daarom heet de lezing ook “het Stenen Archief van Beverwijk”.

Waar en wanneer?
Jan van der Linden houdt zij lezing in het Huis van Geschiedenis, Noorderwijkweg 2a in Beverwijk (achter het Museum Kennemerland). Aanvang: 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 u). Leden van het HGMK hebben gratis toegang, anderen betalen € 4,-.

Rondleiding
In het verlengde van de lezing geeft Jan van der Linden op maandagmiddag 12 december een (gratis) rondleiding in de Grote Kerk. Deze rondleiding begint om 14.00 uur. Gedurende deze rondleiding ligt de nadruk meer op de geschiedenis van de kerk. Verzamelen in de kerk. Iedereen is welkom.

Reacties