Stelling van Amsterdam donderdag 18 januari onderwerp van lezing bij HGMK

Foto: HGMK

Op donderdagavond 18 januari verzorgt René Ros een lezing over de Stelling van Amsterdam in het Huis van Geschiedenis in Beverwijk.

René Ros is een bekende historicus op het gebied van de Stelling van Amsterdam en kan er veel over vertellen en laten zien. De avond zal beginnen met de film “Geheim Landschap” die gaat over militair erfgoed in Europa en Nederland. Daarna zal uitgebreid worden ingegaan op alles rond de Stelling. Ook worden aan het einde van de lezing lokale objecten uit de Stelling besproken en toegelicht.

Laatste verdedigingszone
De ring van forten om Amsterdam was bedoeld als laatste verdedigingszone van Nederland. Hierbinnen zou het leger zich moeten terugtrekken in geval van een aanval en moest het hier een aantal maanden kunnen uithouden. Alles wat daarvoor nodig was, zoals voedsel, brandstof en munitie, werd binnen deze cirkel gebracht. De hoofdverdediging bestond uit ondergelopen land (inundatie) dat zo diep moest zijn dat mensen er niet doorheen zouden kunnen waden, maar ook weer niet zo diep dat men erover zou kunnen varen. De forten waren op strategische plekken gebouwd  ter ondersteuning en bescherming van wegen en sluizen.

Tijdens de mobilisatie van 1e Wereldoorlog is de Stelling in paraatheid gebracht en er gaan geruchten dat dit feit de reden was dat Nederland neutraal kon blijven.

De avond wordt georganiseerd door het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland

  • Locatie: Huis van Geschiedenis, Noorderwijkweg 2a in Beverwijk.
  • Aanvang 20 uur (zaal open vanaf 19.30 u).
  • Leden van het HGMK hebben gratis toegang. Anderen betalen € 5,- entree.

Reacties

Cookieinstellingen