Negen gemeenten tekenen overeenkomst met Connexxion Taxi Services

Foto: Wim Meijer Fotografie

Connexxion Taxi Services wordt met ingang van 1 januari 2017 verantwoordelijk voor de vervoercentrale voor het doelgroepenvervoer in de regio.

Op 9 juni 2016 ondertekenen de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort gezamenlijk ieder een overeenkomst met het bedrijf.

De Beverwijkse wethouder Haydar Erol licht toe: ,,Met deze overeenkomst waarborgen we voor langere tijd de kwaliteit van het doelgroepenvervoer in de regio.”

Het vervoer zélf wordt in de komende maanden aanbesteed. De gemeenten streven ernaar om een aantal vervoerders te contracteren, zodat ook het regionale MKB kansen heeft delen van het doelgroepenvervoer uit te kunnen voeren.

Verandering voor cliënt vanaf 1-1-2017
De reiziger/cliënt merkt voorlopig niets van deze wijzigingen. De BIOS-groep, die een groot deel van het huidige doelgroepenvervoer uitvoert, heeft nog een contract tot 31 december 2016. Per 1-1-2017 zal Connexxion dus het vervoer gaan plannen (de ‘regiefunctie’) en zullen de nieuwe vervoerders het vervoer uitvoeren. Alle klanten krijgen hierover in het najaar een brief. Ook wordt hen dan op verschillende manieren duidelijk gemaakt wat deze verandering inhoudt. De kwaliteit die zij gewend zijn, blijft minimaal op het hetzelfde niveau. Dat betekent dat de aanpassingen (b.v. in toegestane omrijtijden, etc.) beperkt zullen zijn.

Uitrol nieuwe aanpak in fasen
De gemeenten hebben in de zomer van 2015 besloten om het doelgroepenvervoer in de regio (op het niveau van Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer) gezamenlijk in te kopen. Het doelgroepenvervoer biedt mensen die door een fysieke, verstandelijke en/of psychische beperking niet of beperkt met het openbaar vervoer (OV) kunnen reizen of niet zelfstandig ander vervoer kunnen gebruiken, mogelijkheden voor vervoer en daarmee voor participatie. Onder het doelgroepenvervoer valt in eerste instantie het vervoer in het kader van de Wmo en het leerlingenvervoer. Ook het vervoer van en naar de begeleiding groep (dagbesteding), in het kader van de Jeugdwet en van vrijwilligers kan worden beschouwd als het doelgroepenvervoer. Vooralsnog wordt in het systeem gestart met het sociaalrecreatieve vervoer in het kader van de Wmo. Het leerlingenvervoer van 5 gemeenten wordt

In augustus 2017 na afloop van de huidige contracten toegevoegd. Het systeem biedt de mogelijkheid om ook de andere vervoersstromen in te voegen.

Het project is mede mogelijk gemaakt met subsidie van de provincie Noord-Holland.

Reacties