Gemeenten en woningcorporaties maken afspraken over wonen, zorg en duurzaamheid

Foto: Youtube (Serge Ferraro)

De gemeenten Beverwijk en Heemskerk hebben met de corporaties WOONopMAAT en Pré Wonen en de beide huurdersorganisaties afspraken gemaakt.

Deze afspraken houden bijvoorbeeld in dat er in Beverwijk en Heemskerk doorlopend minimaal 10.000 sociale huurwoningen beschikbaar zijn. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt en projecten in het leven geroepen over de verduurzaming van de woningen en het beheersen van het energiegebruik.

Digitaal loket ‘zelfstandig wonen’
Voor Wonen en Zorg wordt een digitaal loket ontwikkeld, waar mensen terecht kunnen als het zelfstandig wonen in de huidige woning moeilijker wordt. Of wanneer een verbouwing, verhuizing of zorg nodig is.

10.000 sociale huurwoningen voldoende
Op dit moment is er een redelijke balans tussen vraag en aanbod binnen de sociale huursector en daarmee is een minimale woningvoorraad van 10.000 sociale huurwoningen voldoende.

Lange wachttijden zijn er alleen wanneer men een duidelijke voorkeur heeft voor bijzondere woningtypen of bijzondere locaties.  Bovendien is de verwachting dat de vraag binnen de doelgroep die is aangewezen op sociale huurwoningen licht afneemt.  De doelgroep zelf groeit weliswaar maar een toenemend  deel hiervan (vooral ouderen) woont al in een eigen woning en zal dat ook zo lang mogelijk blijven doen.

Bijzondere doelgroepen
Wel zijn er bijzondere doelgroepen die een beroep doen op de sociale voorraad zoals statushouders, bijzondere zorggroepen zoals beschermd wonen en vrouwenopvang. Deze groepen hebben voorrang nodig in het toewijzingsbeleid. De ontwikkelingen worden op de voet gevolgd en als het nodig is wordt het minimale aantal sociale huurwoningen aangepast aan de vraag.

Reacties