Extra inzet Gemeente Beverwijk op zwerfafval

Foto: pixabay

Gemeente Beverwijk gaat extra inzetten op het voorkomen en bestrijden van zwerfafval. Samen met inwoners, ondernemers, jeugd en andere gebruikers van de openbare ruimte wil de gemeente werken aan een schonere leefomgeving.

Tot 2023 vinden er diverse projecten plaats bovenop de reguliere inzet voor het schoonhouden van de leefomgeving. De gemeente Beverwijk krijgt hiervoor een vergoeding uit het zogeheten ‘Afvalfonds’.

14 deelprojecten
In een plan van aanpak staan 14 deelprojecten gericht op het voorkomen en bestrijden van zwerfafval. Met sommige projecten is al een begin gemaakt. Zo staan er in Beverwijk en Wijk aan Zee al op een aantal plaatsen grotere afvalbakken en staan er bij het strand ‘afvalboeien’, afvalbakken in de vorm van een boei. Verder vonden er al opfrisacties plaats bij basisscholen om zwerfafval op te ruimen en tegen te gaan.

Opfrisacties
De komende tijd zullen er bewustwordingsacties op het strand worden uitgevoerd en organiseren buurtbewoners schoonmaakacties in hun wijk. We ondersteunen deze buurtinitiatieven door de bewoners te voorzien van vuilniszakken en prikkers voor de schoonmaakacties. In het najaar volgen er nog een aantal opfrisacties bij basisscholen.

Eerdere opfrisactie dit jaar rond de Grote Kerk
Eerdere opfrisactie dit jaar rond de Grote Kerk

Met deze aanpak wil de gemeente inwoners, bezoekers, ondernemers, jeugd en andere gebruikers van de openbare ruimte ertoe bewegen om geen rommel te maken én om te helpen met het opruimen ervan. Het uitgangspunt is simpel: als we samen Beverwijk en Wijk aan Zee schoonhouden, hoeven we minder op te ruimen.

Reacties