Enquête onder 634 Beverwijkers toont ‘hang’ naar informatie op papier

Foto: Gemeente Beverwijk

Recentelijk heeft een afstudeerstudent van de Hogeschool van Amsterdam een communicatieonderzoek gedaan onder de bewoners van Beverwijk.

Hiervoor stuurde hij een enquête rond die door 634 mensen werd ingevuld. In het onderzoek stonden de communicatie- en participatiebehoeften van de inwoners centraal.

In de enquête konden de Beverwijkers aangeven welke informatie zij willen ontvangen van de gemeente. De meesten gaven aan voornamelijk aankondigingen van bijeenkomsten, buurtinformatie en algemeen gemeentelijke informatie te willen ontvangen.

Op papier èn digitaal
Uit de resultaten bleek tevens dat inwoners gemeentelijke informatie nog graag via traditionele media lezen, zoals de krant en bewonersbrieven. Toch gaven zij aan dat ze het fijn zouden vinden als er een digitale nieuwsbrief zou komen, meer op de social media zou wordt geplaatst en meer via e-mail zou worden verstuurd.

Niet ten koste van papier
Duidelijk kwam naar voren dat men niet wilde dat de traditionele media zouden worden vervangen door nieuwe media, omdat de informatie voor iedereen beschikbaar moet blijven (dus ook voor de niet online actieve burgers).

De gemeente heeft aangegeven dat de resultaten van het onderzoek zullen worden gebruikt bij het maken van keuzes voor de inzet van middelen en kanalen.

Reacties