Controle hondenbelasting

Foto: Pixabay

Vanaf 29 augustus gaan controleurs van het bedrijf Legitiem BV bij een deel van de Beverwijkse huishoudens langs om de zien of men een of meerdere honden bezit.

Als de controleur constateert dat iemand een hond bezit waarvoor (nog) geen hondenbelasting wordt betaald dan wordt ter plekke een aangiftebiljet ingevuld. Het tarief voor de hondenbelasting is € 73,20 per jaar en voor iedere extra hond € 102,60.

Hondenbezitters die nog geen aangifte hebben gedaan, kunnen dit alsnog doen. Een aangifteformulier kan hier worden gedownload. Ook is het mogelijke om direct aangifte met je DigiD.

Vraag om legitimatie
Uiteraard kunnen de controleurs van Legitiem zich legitimeren. Vraag ook altijd om die legitimatie als iemand die zich voordoet als controleur zich niet uit zichzelf legitimeert.

 

Reacties