Inrichting openbare ruimte Binnenduin van start

Foto: Wim Meijer Fotografie

Deze week zijn de werkzaamheden begonnen voor de definitieve inrichting van de openbare ruimte in het noordelijke deel van Binnenduin. Deze werkzaamheden duren tot circa 1 april 2017.

Omwille van de veiligheid en bereikbaarheid voor onder andere de hulpdiensten, wordt de inrichting van de openbare ruimte in Binnenduin in fasen uitgevoerd. Zo wordt de overlast zoveel mogelijk beperkt. De definitieve inrichting van de openbare ruimte begint in de Jac. Martensstraat. Daarna volgen de Bankenlaan, Beukmanstraat, Laan van Diaspora, Pad van 16 april 1944 en de laatste delen van de Bankenlaan.

Hinder
In deze periode zijn de woningen moeilijk bereikbaar. Het verkeersplan met de omleidingsroutes, die tijdens de werkzaamheden van kracht zijn, is te vinden op de website van gemeente Beverwijk. Uiterlijk 1 april 2017 is het gehele noordelijke deel van Binnenduin tot aan de Bankenlaan ingericht.

Werkzaamheden
De werkzaamheden worden op de volgende chronologische volgorde uitgevoerd: betonplaten en bestrating verwijderen, trottoir bestraten (en lichtmasten plaatsen in de Bankenlaan), parkeervakken aanleggen, rijbaan bestraten met klinkers en tot slot groen en bomen aanbrengen. 5i5a4032-wmfPlanning tot eind 2016

  • Week 46 (ma 14/11/16) start werkzaamheden Jac. Martensstraat
  • Week 47 (ma 21/11/16) start werkzaamheden Bankenlaan 1e deel (t.h.v. Creutzberglaan)
  • Week 48 (ma 28/11/16) start werkzaamheden Beukmanstraat
  • Week 49 (ma 5/12/16)   start werkzaamheden Laan van Diaspora (gedeelte tussen Jac. Martensstraat en Beukmanstraat)

Voor meer informatie over de uitvoering van de werkzaamheden, kan contact opgenomen worden met gemeente Beverwijk via het telefoonnummer 0251-256 256, via www.beverwijk.nl/projecten/binnenduin of via WhatsApp op het nummer 06-11614998.

Reacties