Lancering IJmondiale website en logo

Foto: IJmond

Vandaag, dinsdag 22 november, hebben de burgemeesters van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen de website en het logo voor IJmondiale samenwerking gelanceerd.

In het kader van de intensivering van de samenwerking en het breder presenteren hiervan naar buiten zijn een website en een logo ontwikkeld.

Strategische IJmondagenda
De samenwerking tussen de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen krijgt steeds meer vorm. Zo werd vorig jaar de Strategische IJmondagenda door de gemeenteraden van de drie gemeenten vastgesteld. Deze agenda is de ruggengraat voor het samen optrekken als drie gemeenten. Het doel van de Strategische IJmondagenda is de slagvaardigheid van het openbaar bestuur in de regio IJmond te verstevigen.Microsoft Word - Eindrapport Evaluatie IJmondiale Samenwerkingeindrapport-evaluatie-ijmondiale-samenwerking

IJmondiale samenwerking meer in spotlights
Onlangs werd de IJmondiale samenwerking geëvalueerd. Deze evaluatie had tot doel om te kijken hoe ver het staat met de regionale samenwerking in de IJmond. De evaluatie is een belangrijke bouwsteen voor de toekomst. In de evaluatie kwam naar voren om de IJmondiale samenwerking meer in de spotlights te zetten bij inwoners, organisaties en bedrijven.

In het kader daarvan is nu dus een nieuwe website ‘in de lucht’ met als titel ‘IJmond Samenwerking’. Op de website staat informatie over de samenwerking tussen de drie gemeenten. Zo wordt ook de Strategische IJmondagenda en de recente evaluatie op de site geplaatst. Voorts kunnen inwoners, organisaties en bedrijven zich abonneren op een digitale nieuwsbrief.Logo_IJmond Samenwerking_FINALWat vinden inwoners en bedrijven
Binnen afzienbare termijn zal ook een participatietraject starten. Dan worden inwoners en bedrijven gevraagd wat zij belangrijk vinden in de samenwerking. Tijdens het participatietraject vervult de nieuwe website een belangrijke functie.

Logo
Het logo bestaat uit drie dynamische bogen, drie kleuren die in het centrum samenkomen waardoor er een nieuwe frisse kleur ontstaat. Het logo is speels en vertegenwoordigd de kleuren van de drie gemeenten en is goed toepasbaar op diverse uitingen.

Burgemeester Ossel van Beverwijk, Baltus van Heemskerk en Dales van Velsen geven aan blij te zijn dat de samenwerking tussen de drie IJmondgemeenten meer vorm krijgt en dat deze ook meer extern kan worden gecommuniceerd.

Reacties