Plan van aanpak tegen toename afvaldumpingen in Beverwijk

Foto: Gemeente Beverwijk

Al jaren heeft Beverwijk te maken met een sterke toename van illegale afvaldumpingen, vooral rondom de ondergrondse afvalcontainers.

Iedere dag komen hierover meldingen binnen. Reden voor de gemeente een plan van aanpak opstellen om deze afvaldumpingen tegen te gaan. Veelal betekent het dat het gedrag van de dumpers eerst moet veranderen, waardoor de overlast van dumpingen afneemt en voor alle bewoners ook de ergernis hierover. Wethouder J. Dorenbos: “Een schone openbare ruimte is belangrijk om je fijn te voelen in je wijk.” Vooral rond de feestdagen wordt er veel illegaal afvalt gedumpt. Maar ook in de rest van het jaar speelt het voortdurend. De meeste illegale dumpingen vinden onder andere plaats in de wijken Meerenstein, Oranjebuurt en rondom het Kuenenplein. Maar ook elders in de gemeente zijn er locaties met veel illegaal gedumpt afval.

Het opruimen van al dat illegale afval kost jaarlijks  ongeveer € 75.000,-  Kosten, die uiteindelijk allemaal door de bewoners moet worden betaald vanuit de afvalstoffenheffing.

Handhaving
De gemeente doet veel om de overlast aan te pakken, door te handhaving, te informeren (onder andere via de gemeentelijke website), door middel van snelle opruimacties en extra inzameling op de bekende dumplocaties. Ook probeert de gemeente zoveel mogelijk te achterhalen wie de dumpers zijn, en dat lukt steeds vaker. Als daders worden achterhaald krijgen zij een proces verbaal en worden de kosten voor het opruimen bij hem/haar in rekening gebracht. Toch blijkt dit alles nog steeds niet afdoende.

Gevaar voor spelende kinderen
Er wordt van alles gedumpt. Dat varieert van kartonnen dozen en volle vuilniszakken tot koelkasten, meubels, hout e.d. Voor iedereen is dit een grote ergernis en het straatbeeld wordt hierdoor vervuild. Ook trekt het afval ongedierte aan vanwege de voedselresten en levert het gevaar op voor spelende kinderen vanwege het rondslingerende glas, gevaarlijke stoffen of scherpe onderdelen.

Afval gratis inleveren en laten ophalen
Feit is dat het dumpen van afval helemaal niet nodig is. Vaak kunnen kartonnen dozen worden opgevouwen en in de ondergrondse container. Nog beter is het om dit met het oud papier weg te brengen naar de papierverzamelcontainers bij supermarkten of elders in de wijken. Al het grofvuil kan gratis onbeperkt ingeleverd worden bij het Afvalbrengstation nabij het BUKO-terrein aan de Binnenduinrandweg. Ook kunnen meubels, koelkasten e.d. na afspraak door afvalbedrijf HVC worden opgehaald (maximaal vijf keer per jaar per huishouden).

Alles bij elkaar zijn er dus voldoende mogelijkheden om het afval op een juiste wijze aan te bieden. Illegale dumpingen en afvaloverlast kunnen gemeld worden bij de gemeente (via telefoonnummer 0251 256256 / www.beverwijk.nl), via www.verbeterdebuurt.nl of de app Verbeterdebuurt

Reacties

Cookieinstellingen