Beverwijk adopteert namen 79 Joodse slachtoffers op Holocaustmonument

Foto: Nationaal Namen Monument

Het college heeft dinsdag10 januari besloten 79 Beverwijkse Joden, die zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog, te eren door hun namen op het nationale Holocaust Namenmonument te adopteren. Hiertoe hebben drie Beverwijkers verzocht middels een burgerinitiatief.

Deportatie 25 maart 1942
Op 27 februari 1942 werden de burgemeesters van de kustplaatsen verplicht om een lijst te verschaffen van alle Joodse inwoners. Het toenmalige gemeentebestuur van Beverwijk heeft daaraan meegewerkt. Op 2 maart 1942 werd het besluit uitgevaardigd dat de Joodse inwoners uit de kustplaatsen gedeporteerd moesten worden. Op 25 maart 1942 zijn de in totaal 205 Beverwijkse Joden gedeporteerd naar Amsterdam. Negenenzeventig van hen zijn niet teruggekeerd.

Herdenkingsbijeenkomst
Het college vindt het belangrijk dat deze tragische geschiedenis niet vergeten wordt en dat de Joodse inwoners herdacht worden. Het burgerinitiatief zet hiertoe een eerste stap met een herdenkingsbijeenkomst in de Grote Kerk rond 25 maart 2017.‘Matses met aardbeien’
Initiatiefnemers Jackie de Vries, Alex van Luijn en Jan van der Linden hebben de gemeente Beverwijk verzocht om, als eerbetoon aan de omgekomen Beverwijkse Joden, hun namen op het Holocaust Namenmonument Nederland in Amsterdam te adopteren. Voor zijn boek ‘Matses met aardbeien’ heeft Jan van der Linden onderzoek gedaan naar het aantal Joodse slachtoffers uit Beverwijk. Op basis van historisch materiaal komt hij tot een lijst van 79 mannen, vrouwen en kinderen. De gemeente neemt deze lijst als uitgangspunt. Het adopteren van de namen is een symbolisch gebaar omdat geen enkel initiatief het door slachtoffers en nabestaanden geleden leed kan verzachten.

Holocaust Namenmonument Nederland
Naar het zich laat aanzien zal rond het einde van 2018 in Amsterdam zal een monument verrijzen met alle namen van de Nederlandse Holocaustslachtoffers die geen graf hebben. Alle namen van Joden, Sinti en Roma die vanuit Nederland zijn vervolgd en gedeporteerd, alsmede gedeporteerde Nederlandse Joden woonachtig in andere landen, die in naziconcentratie- en vernietigingskampen zijn vermoord, alsook zij die zijn omgekomen door honger of uitputting tijdens transporten en dodenmarsen en waar geen graf van bekend is. Daarmee krijgt Nederland, ruim 70 jaar na de Tweede Wereldoorlog een tastbaar gedenkteken waar 102.000 Joden en 220 Sinti en Roma zowel individueel als collectief kunnen worden herdacht.

Namen adopteren
Tot nog toe kent Nederland geen monument waar elk individueel slachtoffer van de Holocaust met naam en toenaam wordt genoemd. De financiering van het monument gebeurt mede via het adopteren van namen van slachtoffers. Iedereen kan middels een donatie een of meer namen op het monument adopteren. Als aandenken ontvangt de aanvrager een certificaat met de geadopteerde namen. Kijk voor meer informatie op: Adopteer een naam

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen