Wethouder Erol reikt certificaten Taal- en Oriëntatietraject Vluchtelingen uit aan 18 Beverwijkse statushouders

Foto: Haydar Erol - FB

Vrijdag 17 maart heeft wethouder Haydar Erol aan 18 statushouders in Beverwijk certificaten uitgereikt van het Taal- en Oriëntatietraject Vluchtelingen.

Alle 18 statushouders rondden het programma met goed gevolg af, en een aantal van hen ondertekenden tevens de participatieverklaring. Met het Intensief Taal- en Oriëntatieprogramma voor vluchtelingen wordt invulling gegeven aan de, vanaf januari ingevoerde, participatieverklaring voor nieuwe statushouders die in Beverwijk komen wonen.

Belangrijke stap op weg naar integratie
“Het afgelopen jaar zijn wij begonnen met een intensief traject voor onze nieuwe inwoners om zich zo snel mogelijk thuis te voelen in Beverwijk”, aldus de gedreven wethouder.
“Ik ben er trots op aan deze eerste groep vluchtelingen een certificaat uit te mogen reiken  voor het met goed gevolg doorlopen van dit intensieve traject. Het traject is een eerste belangrijke stap in een verdere integratie in Beverwijk en in de maatschappij. Het leren van de Nederlandse taal maakt daar een belangrijk onderdeel van uit”.

Intensief trainingstraject
Het programma biedt tijdens de eerste drie maanden dat een statushouder in Beverwijk woonachtig is, een intensief aanbod verdeeld over 4 dagdelen per week. De statushouders worden toegerust met taal, werktraining en kennis over de Nederlandse samenleving, de arbeidsmarkt en een contactennetwerk.

De volgende onderdelen lopen naast elkaar:

  • Taalvaardigheden
  • Oriëntatie Nederlandse samenleving, o.a. normen en waarden
  • Buitenactiviteiten, met diverse bezoeken
  • Oriëntatie op de inburgering, de toekomst, wat wil ik, wat kan ik, hoe doe ik dat
  • Werk, stage, vrijwilligerswerk

Daarnaast wordt met deze begeleiding de integratie en re-integratie in de Beverwijkse samenleving intensief vorm gegeven. Aansluitend of soms al tijdens het programma worden de statushouders geleid naar vrijwilligerswerk, stage of betaald werk.

Werk of vrijwilligerswerk
Wethouder Erol hierover: “Ik ben blij dat we dit traject een vervolg kunnen geven met een verdere begeleiding naar werk dan wel vrijwilligerswerk. Ik ben ervan overtuigd dat meedoen meer perspectief biedt. Kortom: iedereen telt mee. Dat geeft zicht op kansen om jezelf te ontwikkelen, om een volwaardige plaats in onze samenleving in te nemen”.

De activiteiten rond de Taal- en Oriëntatietraject Vluchtelingen worden georganiseerd door Inova, Stichting Welzijn, Socius en IJmond Werkt!

Reacties