Politiek journalist Frits Wester gastspreker bij IJmondse ondernemers

RABO-bank IJmond organiseerde daags na Prinsjesdag een speciale avond voor ondernemers uit de IJmond. Thema van de avond: Wat betekent Prinsjesdag 2017 voor IJmondse ondernemers?

Aanvankelijk werd voormalig staatssecretaris van defensie Jack de Vries als gastspreker uitgenodigd. Deze politicus en spindoctor moest vanwege privé-omstandigheden verstek laten gaan. Gelukkig was politiek journalist Frits Wester bereid zijn plaats in te nemen.

tekst: Charles Duijff. (klik op onderstaande foto’s om ze te vergroten

Martijn van der Schaaf, directeur Bedrijven opende de avond en introduceerde Frits Wester

Frits startte zijn Prinsjesdag-verhaal met de mededeling dat het voor hem de kortste troonrede was van de 33 die hij meemaakte. Zolang er geen nieuw kabinet is en dus nog geen inzicht is in nieuw regeringsbeleid kunnen ook de gevolgen daarvan niet worden vertaald naar de IJmond. Frits tipte in het begin van zijn speech nog even wat begrotingspunten aan die wel bekend zijn geworden,  zoals het eigen risico in de zorg dat niet zal worden verhoogd en de middelen die vrij zijn gemaakt voor lerarensalarissen. Maar eigenlijk was deze Prinsjesdag niet meer dan voldoen aan de traditie daarvan, hetgeen overigens Grondwettelijk is vastgelegd. De Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer, die normaliter de dag na Prinsjesdag aanvangen, zijn om die reden ook uitgesteld.

Frits Wester vertelde vervolgens in een gemoedelijke sfeer over zijn carrière als politiek journalist.  Daarover is het meeste ook terug te vinden op internet in Wikipedia.  Na zijn speech vroeg Martijn van der Schaaf  of de heer Wester vanuit zijn journalistieke ervaring met de politiek toch een vertaalslag kon maken naar de IJmond.  Hoewel nog geen concreet beleid bekend is zijn er toch genoeg aspecten die aandacht vragen, zoals veiligheid, milieu, infrastructuur, zorg, ICT, defensie etc. etc. Deze vraag was aanleiding om snel te starten met een panel waaraan behalve Frits Wester ook de kersverse burgemeester van Beverwijk de heer Martijn Smit (sinds 18 mei) deelnam. Daarnaast ook Frans Baud (directeur KVSA) en Ton van der Scheer (voorzitter OV IJmond).Gespreksleider was Gertjan Huijbens (hieronder R).Eerst werd gesproken over infrastructuur.  Naar de mening van de heer Wester is dat binnen de IJmond niet het grootste probleem.  We hebben de Wijker- en Velsertunnel, de A5 is er gekomen… Het havengebied is een ander verhaal.  Burgemeester Smit, Edammer van geboorte en voormalig wethouder SDAP kreeg vervolgens het woord.  Hij sprak over het industriegebied in de IJmond als ‘maakindustrie’ Dat is het geheel van de economische activiteiten waarbij grootschalig en machinaal materialen tot nieuwe producten worden verwerkt.  De manier van samenwerken in de IJmond en dus ook de gemeente Beverwijk waarvoor hij koos ervaart hij een beetje hetzelfde als in de regio Volendam waar Smit raadslid was.

Tijdens de panel-discussie gaf Frans Baud (directeur KVSA) ‘Koninklijke Verenigde ScheepsAgenturen’ de noodzaak van samenwerking aan in relatie tot het terugdringen van CO2 in de industrie. Hij gaf o.a. zijn visie op het plaatsen van windmolens in de regio, die je naar zijn mening nauwelijks ziet in zee. Daarbij doelde hij op de weerstand die o.a. in Zandvoort en andere badplaatsen bestaat vanwege ontsiering van de zeehorizon door deze molens. Frits Wester grapte vervolgens ‘Heb je weleens van Specsavers gehoord?’ en deelde die visie dus kennelijk niet.Naarstig was men tijdens de discussie toch op zoek naar relevant regeringsbeleid en de vertaling daarvan naar de IJmond. Wester bleef herhalen dat er nog nauwelijks beleid bekend is en dat men dus eigenlijk alle economische berekeningen en -tabelletjes die nu in de media verschijnen in de prullenbak kan gooien. Even kwam een eventuele bouw van een containerhaven in zee ter sprake. Volgens Frans Baud niet haalbaar vanwege kosten en logistiek. Zo ging de discussie alle kanten op. De goed gevulde zaal met ondernemers bleef opvallend stil. Burgemeester Smit ziet de IJmond als onderdeel van een mooi park, één gebied met Rotterdam, Utrecht, Amsterdam en Almere en de IJmond als de ‘mond’ van dat gebied. Rotterdam wordt in dat verband al ‘Amsterdam-zuid genoemd’ “Niet wachten op regeringsbeleid” gaf de Beverwijkse burgemeester aan, “Gezamenlijk zaken aanpakken”  Die gezamenlijkheid was meteen aanleiding voor een volgend onderwerp: De fusie van drie gemeenten. (Heemskerk/Beverwijk/Velsen) Frits Wester had het eerder in zijn betoog over samenwerking in coalitieverband.  Daarbij gaat het om samenwerking tussen mensen. Onderling zou een vriendschappelijke band moeten bestaan om zo los van allerlei bureaucratische- en bestuurlijke obstakels goed met elkaar te kunnen samenwerken.

De fusie tussen gemeenten (stokpaardje van minister Ronald Plasterk) komt er binnen de IJmond waarschijnlijk niet, of voorlopig niet. Men houdt emotioneel krampachtig vast aan de eigen identiteit en er spelen zoveel persoonlijke belangen dat maakt dat een dergelijk proces meestal zeer moeizaam verloopt. Maar zeg nooit nooit… Intussen is het een kwestie van doorpakken, de verschillende opvattingen binnen gemeenteraden respecteren en ondanks bestuurlijk verschillende standpunten op basis van een vriendschappelijke verstandhouding met elkaar samenwerken. Niet blijven hangen in bestuurlijke reorganisatie, blijf weg van de structuurdiscussie, maar neem initiatief gericht op kwaliteit. Bovendien komen de gemeenteraadsverkiezingen er weer aan. Nooit een goed moment voor structuurdiscussies. Ook Frits Wester gaf aan oog te houden voor de emoties die leven onder bestuurders van de diverse steden/dorpen en deze te respecteren. Probeer in eerste instantie samen te werken. Ga het gewoon doen.

Deze avond werd dus eigenlijk te vroeg georganiseerd waar het gaat om raakpunten-onderzoek voor de IJmond met het regeringsbeleid. Toch kwamen er interessante onderwerpen voorbij, men leerde de burgemeester van Beverwijk (nog beter) kennen en diens standpunten over samenwerking. Frits Wester gaf een kijkje in zijn politiek-journalistieke keuken en gaf de aanwezigen de nodige tips waar het gaat om samenwerken…..

Voor meer nieuws uit de IJmond zie: Bloemendaal Nieuws

 

Cookieinstellingen