Definitief ontwerp herinrichting Groenelaan vastgesteld

Foto: Google Maps

Vandaag heeft het college het Definitief Ontwerp (DO) voor de herinrichting van de Groenelaan vastgesteld. Op basis van het vastgestelde DO kan een werkomschrijving worden opgesteld. Daarna kan de aanbestedingsprocedure starten. Volgens de voorlopige planning starten de werkzaamheden in de Groenelaan na de zomervakantie 2018.

In samenspraak met bewoners 
Het DO is in samenspraak met de bewoners vastgesteld. De bewoners hadden tot 6 oktober 2017 de mogelijkheid om in te spreken op dit ontwerp. Er zijn in totaal 10 inspraakreacties ingediend. Bijna alle reacties konden verwerkt worden in het DO.

Definitief Ontwerp
De gehele asfaltconstructie wordt opgebroken en een nieuwe verharding, inclusief wegfundering, wordt aangebracht. Met het vervangen van de rijweg en fundering moet bijna de gehele straat opgebroken worden. Daarbij zijn ook de trottoirs aan vervanging toe, waardoor ook een nieuwe integrale indeling van rijweg, parkeren, bomen en openbare verlichting gemaakt kon worden.
Het DO is terug te vinden op de website www.beverwijk.nl > projecten > Groenelaan, reconstructie.

Wat gaat er veranderen

  • Volgens het gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) is de Groenelaan aangewezen als 30-km weg. Daarnaast maakt de Groenelaan deel uit van een fietsnetwerkroute. Deze twee onderdelen en het omleiden van busroute lijn 79 zorgen voor de logische keuze voor een fietsstraat-inrichting. De Groenelaan blijft wel voor alle verkeer in twee richtingen te berijden. Om de snelheid van 30-km af te dwingen worden drempels aangelegd.
  • De weg krijgt een breedte van 4,50m. De middelste 3,30m wordt uitgevoerd in asfalt. Dit fiets comfortabeler. De zijkanten van de rijweg gaan uit klinkers bestaan. Verder gaat parkeren plaatsvinden naast de rijweg op een verhoogd deel. In het DO zijn 43 parkeerplaatsen aangewezen. Dit zijn ca. 4 à 5 parkeerplaatsen meer dan in de huidige situatie. Naast de rijweg en parkeervakken komt een trottoir van 1,95m.
  • Ook komen er in de Groenelaan nieuwe bomen. De bomen worden geplant aan de oneven zijde. In totaal komen er 14 bomen in de Groenelaan. Door de bewoners is gekozen voor een Ginkgo Biloba (japanse notenboom). Bij de aanplant van de nieuwe bomen wordt een grotere maat dan gebruikelijk aangeplant, om sneller een groene uitstraling te creëren.

Reacties