Esperanto autoriteit Rob Moerbeek benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Op zaterdag 28 april 2018 heeft burgemeester Smit in Rotterdam een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer Rob Moerbeek uit Beverwijk.

Rob Moerbeek is een autoriteit op het gebied Esperanto, de wereldtaal die zijn oorsprong vindt in 1905. De uitreiking vond plaats tijdens een internationaal congres van Esperantisten in Rotterdam, de Universala Esperanto Associo.

De activiteiten waarvoor de heer Rob Moerbeek is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau zijn:

Universala Esperanto Asocio (UEA)

 • vrijwilliger – 1969 tot heden – aantal leden 13.000 wereldwijd
  De heer Moerbeek is van 1969 tot 2001 in dienst geweest bij de UEA. De UEA heeft o.a. als doel om mensen te verbroederen via de neutrale taal Esperanto.
  Al tijdens zijn dienstverband bij de UEA verrichte de heer Moerbeek in zijn vrije tijd al heel veel vrijwilligerswerk. Dat heeft hij na zijn pensionering doorgezet, hij is maar liefst 2 dagen per week actief. De heer Moerbeek draagt op actieve wijze bij aan de congressen en houdt daar lezingen en geeft lessen. Aan het congres dat in 2017 in Korea werd gehouden namen meer dan 1000 Esperantisten deel uit 62 landen uit de wereld.

Esperanto Vereniging Nederland

 • lid en voorzitter – 1967 tot heden – aantal leden 220 in Nederland
  De heer Moerbeek is al ruim 50 jaar actief als lid en bestuurder bij Esperanto Nederland. De vereniging heeft als doel meer bekendheid te geven aan het talenprobleem in de wereld en ziet als oplossing de verbreiding van het Esperanto als internationale taal, naast ieders eigen taal.
  De heer Moerbeek corrigeert uitgaves in het Esperanto, staat op markten om informatie te verstrekken. Daarnaast geeft hij les tijdens de studieweekeinden die  2 keer per jaar worden georganiseerd.

Internacio Ligo de Esperantistaj Instruistoy (ILEI) 

 • Examinator – 1983 tot heden
  De ILEI is de Internationale Bond van Esperanto-leraren. Binnen deze bond is de heer Moerbeek lid van de examencommissie en neemt al vanaf de oprichting jaarlijks tijdens de wereldcongressen maar ook op andere internationale en landelijk belegde examen-bijeenkomsten de examens af.

Nederlanda Grupo de Geinstruistoj pri Esperanto (NGGE)

 • Voorzitter – ???? tot heden
  De heer Moerbeek is een enthousiast leraar, die beschikt over een fabelachtige taalkennis, de taal Esperanto heeft verrijkt en altijd beried is grammaticale problemen in een clubbulletin of in een gesprek kristalhelder uit te leggen. Hij schrijft een inleiding in het viermaandelijkse orgaan van de NGGE, corrigeert teksten en vult deze aan.

Universiteit van Amsterdam

 • privaatdocent Esperanto – 1978 tot 1998
  De heer Moerbeek heeft ongetwijfeld bijgedragen tot het ontstaan van een leerstoel Interlinguïstiek en Esperanto.

Wereld Federalisten Beweging Nederland (WFBN)

 • lid
  De heer Moerbeek heeft zich binnen de WFBN ingezet voor eer herstel van de mannen die in Rawagede (Indonesië) waren gedood en zorgde voor een schadevergoeding voor hun weduwen.
  Ook zorgt hij voor het proeflezen van de uitgave ‘Een Wereld’ en verzorgde daarin ook vele jaren een rubriek in en over het Esperanto.

Vlaams Esperantoverbond

 • vrijwilliger – 2000 tot 2017
  De heer Moerbeek heeft bijgedragen aan de totstandkoming van het Woordenboek Nederlands-Esperanto-Nederlands uitgegeven door het Vlaams Esperantoverbond. Zijn bijdrage bestond uit het meerdere malen nalezen, leveren van aanvullingen en verbeteringen en wordt beschreven als van onschatbare waarde.

Stichting Zienderogen 

 • vrijwilliger –
  De Stichting Zienderogen zet zich wereldwijd in voor de allerarmste blinden en slechtzienden. Begaan met het lot van onnodige blindheid in arme landen steunde de heer Moerbeek de Stichting Zienderogen financieel.

Reacties