IJmond profiteert van sterke economische groei Metropoolregio Amsterdam

Foto: Charles Duijff

De economie van de Metropoolregio Amsterdam (waaronder de regio IJmond) groeit in 2018 naar verwachting met 3,7 procent. In 2019 zal dat 3,2 procent zijn. Daarmee ligt de economische groei van de metropoolregio 0,5 procentpunt hoger dan die van de rest van Nederland.

Dat staat in de Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam 2018, die afgelopen woensdag zijn gepubliceerd. Hierin staan de nieuwste cijfers over de economische ontwikkeling in de 33 gemeenten van de Metropoolregio, die zo’n 2,5 miljoen inwoners telt. Door deze economische groeicijfers hoort de Metropoolregio Amsterdam bij de vijf sterkst groeiende grootstedelijke regio’s in Europa.

De werkgelegenheid groeit in 2018 met 2,6 procent en die groei zal naar verwachting in 2019 2,1 procent zijn. Daarmee zakt de werkloosheid in 2019 tot 3,6% van de beroepsbevolking, wat onder het niveau is van vóór de crisis.

De daling van de werkloosheid is het sterkst onder laag- en middelbaar opgeleiden. Er is krapte op de arbeidsmarkt in de bouw, installatietechniek, glastuinbouw en de ICT.

Wethouder Ferraro
EZ-wethouder Serge Ferraro van de gemeente Beverwijk constateert verheugd dat de werkgelegenheid in de IJmond nog harder groeit. “De IJmond profileert zich sterk in de maakindustrie, handel en de logistieke sector. Ook de enorme groei in de bouwsector biedt kansen voor de Beverwijkse arbeidsmarkt. De uitdaging is om een goede balans te vinden tussen de geboden vakexpertise en de vraag op de arbeidsmarkt. Via bijvoorbeeld Techport werkt de overheid samen met het bedrijfsleven en het onderwijs om te voorzien in voldoende en juist opgeleide arbeidskrachten.”

Ferraro onderstreept belang bereikbaarheid IJmond
De economische groei en werkgelegenheid hebben tot gevolg dat het woon-werkverkeer in de regio toeneemt door forensen van binnen én buiten de regio. Ferraro: “De toename van woon-werkverkeer toont het grote belang aan van de  bereikbaarheid van de IJmond, zowel op de weg als via het spoor. Het vervoersknooppunt van Beverwijk speelt hierin een onmisbare rol.”

Belangrijke oorzaken van de economische groei zijn aantrekkende investeringen in ICT-dienstverlening, de bouw, toenemende consumptie door onder meer toerisme en een sterkte internationale concurrentiepositie

De Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam 2018 zijn woensdag gepresenteerd op het evenement State of the Region, de aftrap van het festival WeMakeTheCity in Theater Amsterdam.

Reacties