Tolweg gedeeltelijk verlegd en ingericht als ‘parkweg’

Foto: Google Maps

Het college van Heemskerk heeft het voornemen om een vergunning te verlenen voor het reconstrueren en gedeeltelijk verleggen van de Tolweg tussen de Baandert en de G. van Assendelftstaat.

Om het woongebied rond de Debora Bakelaan en Park Assumburg beter met elkaar te verbinden is een reconstructie van de Tolweg tussen De Baandert en de G. van Assendelftstraat nodig. Deze reconstructie maakt onderdeel uit van de herontwikkeling van de flatgebouwen aan de Debora Bakelaan (De Slotvrouwe).

Parkweg
Het plan is om de Tolweg in te richten als een zogeheten ‘parkweg’. Er komen twee rijbanen die gescheiden worden door een groene middenberm. Daarnaast worden nieuwe in- en uitritten en oversteekplekken voor voetgangers gecreëerd. Daarmee zal de oversteekbaarheid tussen het woongebied en park Assumburg voor voetgangers en fietsers verbeteren. De toekomstige parkeerterreinen van de nieuwe appartementen aan de Debora Bakelaan worden ook gedeeltelijk ontsloten via de Tolweg, waardoor er minder verkeer via de woonwijk zelf gaat.

Verkeersveiligheid verbeterd
Verder zal de reconstructie van de Tolweg de verkeersveiligheid verbeteren. De rijbanen worden versmald waardoor de weggebruiker zich naar verwachting beter houdt aan de maximum snelheid van 50 km per uur.

Groen gecompenseerd
Voor de reconstructie is het nodig om de Tolweg gedeeltelijk te verleggen. Hiervoor wordt de bestaande watergang langs park Assumburg gedempt en wordt de groenstrook tussen de Debora Bakelaan en de Tolweg gerooid. Dit groen en het water worden gecompenseerd binnen het reconstructie- en herstructureringsgebied.

Zienswijze indienen
De aanvraag voor een omgevingsvergunning, inclusief het ontwerp, ligt vanaf 7 juli 2018 zes weken ter inzage. Gedurende deze periode is het mogelijk om een zienswijze in te dienen. Zie voor meer informatie www.heemskerk.nl/bekendmakingen.

Grove planning
Onder voorbehoud van de nodige vergunningen en ontheffingen starten na de zomer voorbereidende werkzaamheden. Er wordt groen gerooid en er wordt een ontsluitingsweg neergelegd ten behoeve van sloop- en bouwverkeer voor de Debora Bakelaan. Naar verwachting beginnen in het eerste kwartaal van 2019 de werkzaamheden aan de Tolweg. Informatie over de exacte planning en aanpak volgt.