Gemeente kapt populieren tussen Andreaweg en Rijk de Waalweg in Velsen-Noord.

Foto: Wim Meijer Fotografie

In september 2018 gaat de Gemeente Velsen de populieren tussen de Andreaweg en Rijk de Waalweg in Velsen-Noord kappen.

Dit is noodzakelijk om de veiligheid te waarborgen en schade aan het spoor en de bovenleidingen te voorkomen.  Ook kunnen afgebroken takken schade aanbrengen bij passanten en het verkeer op de Andreaweg.

Door het kappen van de voorste populieren worden de daar achter staande bomen bloot gesteld aan weeromstandigheden waar zij niet op zijn ingesteld. Dit brengt per direct gevaren met zich mee. Daarom is het noodzakelijk alle 81 populieren in het gebied te kappen.

Bewonersparticipatie
In het vierde kwartaal gaat een projectteam Openbare Werken van de Gemeente Velsen van start met voorbereidingen voor het compenseren van het gekapte groen. Samen met de bewoners willen de Gemeente Velsen tot een nieuwe groene inrichting komen voor het  gebied rondom de Andreaweg. Zij ontvangen daarvoor te zijner tijd, een uitnodiging.

Reacties