Kruispunt Warande-Zeestraat wordt groene rotonde

Foto: Google - streetview

BEVERWIJK – Nieuwe verkeerslichten, nieuwe verkeerslichten met prioriteit voor de fietser of een rotonde. Inwoners, wijkraden en belanghebbenden konden tot 24 november reageren op de verschillende varianten voor het kruispunt Warande-Zeestraat. Uit de reacties blijkt dat er voldoende draagvlak is voor een rotonde. Gemeente Beverwijk gaat daarom het ontwerp voor de rotonde verder uitwerken. De verwachting is dat begin 2020 een voorlopig ontwerp klaar is.

Wijkraden en fietsersbond
De gemeente heeft gesproken met de wijkraden rondom dit kruispunt. Zij hebben een voorkeur voor de rotonde. Het handhaven van de monumentale bomen en de groene uitstraling vinden zij erg belangrijk. Daarnaast spreekt de afname van de hoeveelheid asfalt en het verdwijnen van de vele verkeerslichten hen aan.

Ook de Fietsersbond is geraadpleegd. Een rotonde vinden zij een veilige oplossing. Het vervangen van de huidige verkeerslichten vinden zij géén goede optie. Dit voldoet niet aan de eisen van de Doorfietsroute, waar de raad in juni 2018 juist mee heeft ingestemd.

Reacties inwoners
Voor direct omwonenden is een inloopavond georganiseerd. Het merendeel van de omwonenden reageerde positief op de rotonde. Vervolgens konden inwoners nog reageren via de website van de gemeente. De meningen van de inwoners zijn verdeeld. Een kleine meerderheid wil het kruispunt behouden. Deze inwoners zijn bang dat er te veel verlies van groen is als er een rotonde komt. En ze vinden de kosten voor de aanleg van de rotonde te hoog.

Voorlopig Ontwerp
Inwoners en wijkraden gaven veelvuldig aan dat het punt Warande-Zeestraat een groen gebied moet blijven. Ook is de zorg geuit over de veiligheid van fietsers op de rotonde. Deze punten neemt de gemeente mee in de uitwerking van het Voorlopig Ontwerp.

De rotonde zorgt voor meer groen
De rotonde maakt het kruispunt Warande-Zeestraat groener. Voor de rotonde is namelijk minder asfalt nodig. Langs de Zeestraat en op het Westerhoutplein verdwijnen de voorsorteervakken. Daardoor kunnen naast de wegen bredere groenstroken aangelegd worden. Op verzoek van inwoners gaat de gemeente extra bomen planten. Zes bomen moeten naar een andere plek op dit punt. Dit zijn jonge bomen, waardoor het verplanten van deze bomen goed mogelijk is.

Minder kosten voor gemeente Beverwijk
De totale kosten voor de aanleg van de rotonde zijn hoger dan de kosten voor het vervangen van de verkeerslichten. Maar voor de aanleg van een rotonde krijgt de gemeente een subsidie van de Provincie Noord-Holland. Na aanleg van een rotonde zijn er géén beheer- en onderhoudskosten meer voor de verkeersregelinstallatie. En geen kosten voor vervanging van het asfalt. De kosten voor de gemeente zijn daardoor lager.

Reacties