Onderzoek: duizenden nieuwe woningen mogelijk in Spoorzonegebied

Gemeente Beverwijk - aangeleverd
Foto:

BEVERWIJK – Ongeveer 10.000 nieuwe woningen en 5.000 extra arbeidsplaatsen realiseren zònder dat daarvoor natuurgebied of open landschap hoeft te worden opgeofferd: dat is de uitkomst van het onderzoek dat de gemeente Beverwijk heeft gedaan naar de mogelijkheden voor de ontwikkeling van het Spoorzonegebied.

(bronnen: Gemeente Beverwijk / NH Nieuws)

De Spoorzone is het gebied aan de oost- en westkant van het spoor en de A22. Ofwel, het gebied tussen de A9, het centrum van Beverwijk, Aagtenpark en Wijkeroogpark. De realisatie van de extra woningen en werkgelegenheid zou op deze plek moeten plaatsvinden.

Het zou gaan om 2.000 woningen aan de kant van de stad en 8.000 woningen op het huidige industriegebied, waar bijvoorbeeld ook de Beverwijkse Bazaar zich bevindt. Daarbij hanteert het college als uitgangspunt ongeveer twintig procent aan sociale huurwoningen.

“Uit de verkenning blijkt dat het mogelijk is om onze ambitie voor het gebied waar te maken: een stoer, duurzaam en prettig leefbaar gebied, waar gewoond en gewerkt wordt met voldoende voorzieningen én dat onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van het centrum van Beverwijk”, zegt Serge Ferraro, wethouder van de gemeente Beverwijk.

Voor nu spreekt de gemeente van een verkenning, en heeft het daarbij over een tijdsbestek van 25 jaar wat betreft de mogelijke ontwikkeling van het gebied. Het uitgestrekte gebied wordt daarbij opgesplitst in deelgebieden met daarbij elk zijn eigen tijdsplanning. De gemeente heeft als plan om met het Stationsgebied te beginnen, waarin onder andere Ankie’s Hoeve en het Meerplein vallen.

Tevens zal de gemeente in samenspraak met De Bazaar een onderzoekstraject starten voor de vernieuwing van De Bazaar en voor het mogelijkerwijs toevoegen van nieuwe functies.

10.000 nieuwe woningen betekent ongeveer 21.000 nieuwe inwoners erbij

WETHOUDER SERGE FERRARO, GEMEENTE BEVERWIJK

Wat betreft het kostenplaatje voor de mogelijke ontwikkeling van de Spoorzone, kan de gemeente Beverwijk daar in dit stadium nog geen uitspraken over doen. Wel laat zij weten dat uit de maatschappelijke kosten-baten analyse is gebleken dat de ontwikkeling van de Spoorzone tot positieve effecten leidt voor de gemeente en de regio.

“Denk hierbij aan de toename van werkgelegenheid, voorzieningen en het aantal arbeidsplaatsen. Als je uitgaat van 10.000 nieuwe woningen, dan betekent dat ommenabij 21.000 nieuwe inwoners erbij. En dus heel veel lokale bestedingen”, aldus Ferraro.

Reacties