Kuikensweg 173, verdaging beslistermijn omgevingsvergunning