Nieuwe wet Boete bij uitkeringsfraude

Per 01-01-2013 is er een nieuwe Wet Boete in werking getreden.Per 01-01-2013 is er een nieuwe Wet Boete in werking getreden.