Lijndenweg 5, ontvangen aanvraag omgevingsvergunning