75 jaar bedrijfsschool Tata Steel in IJmuiden

Op 15 juli a.s. bestaat de bedrijfsschool van Tata Steel in IJmuiden 75 jaar. Sinds de start met vijf leerlingen in 1939 hebben zo’n 12.000 jongeren hun MBO-diploma gehaald aan het eigen opleidingscentrum van Tata Steel. Momenteel worden aan de Academy van Tata Steel in IJmuiden jaarlijks zo’n 100 leerlingen opgeleid tot procesoperator, werktuigbouwkundige, elektrotechnicus of logistiek specialist op MBO-3 of MBO-4 niveau. De Academy verzorgt ook vervolgopleidingen voor de medewerkers van het staalbedrijf, zowel op MBO-4 als op HBO-niveau.

“Het is uniek in Nederland dat een bedrijf 75 jaar lang, ononderbroken een eigen opleidingscentrum heeft”, aldus Rolf Deen, manager van de Academy van Tata Steel in IJmuiden. “Hoogtijdagen of recessie, ons staalbedrijf heeft altijd vastgehouden aan een eigen kweekvijver voor technisch talent. En het resultaat daarvan mag er zijn. Bijna de helft van de medewerkers in de productie is ooit begonnen op onze bedrijfsschool. En maar liefst 95% van degenen die we opleiden blijft bij ons staalbedrijf werken. Dat is ook niet zo verwonderlijk, want met de enorme diversiteit aan installaties en processen gecombineerd met de uitstekende carrièreperspectieven, is het hier een Walhalla voor mensen met een passie voor techniek”, aldus Deen.

kp6xasw5oey44j42dzmxxrhle

Succesfactoren

De klassen op de bedrijfsschool van Tata Steel zijn klein (maximaal 20 personen) en de leerlingen worden intensief begeleid door een coach. De opleiding is zeer praktijkgericht. De leerlingen krijgen 20% van de tijd theorieles en zijn 80% van de tijd bezig met het opdoen van kennis en ervaring in de praktijk, zowel in de technieklokalen van de school als in het staalbedrijf zelf. Waar het gemiddelde slagingspercentage in het MBO-onderwijs 65% is, ligt dat bij Tata Steel een flink stuk hoger: 88%. De opleiding is populair. Jaarlijks melden zich ongeveer tweemaal zo veel leerlingen aan als er geplaatst kunnen worden. De opleidingskosten worden door Tata Steel betaald en de leerlingen ontvangen vanaf de eerste dag een salaris.

Regionale functie

De bedrijfsschool van Tata Steel is een belangrijke schakel in het techniekonderwijs in de regio. De opleidingen worden verzorgd in nauwe samenwerking met het ROC Nova College, een partnerschap dat al sinds de jaren ’60 bestaat. Samen met andere bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden wordt er vanuit de school gewerkt aan het promoten van techniek onder jongeren. Dat gebeurt door basisscholieren in een speciaal technieklokaal op de Academy kennis te laten maken met de fascinerende wereld van techniek, maar ook door uitdagende techniekcompetities te organiseren voor jongeren van alle leeftijden, van het bouwen en racen met modelauto’s tot wedstrijden met elektrische karts of ligfietsen. Gemiddeld worden er wekelijks twee scholen ontvangen bij Tata Steel in IJmuiden. Naast de samenwerking met het Nova College wordt er ook samengewerkt met de Hogeschool InHolland, de Hogeschool Amsterdam, de Hogeschool Utrecht, de Universiteit Delft en de Universiteit Twente. Naast het opleiden van eigen medewerkers, verzorgt Tata Steel aan de bedrijfsschool ook technische opleidingen voor medewerkers van andere bedrijven uit de regio. De bedrijfsschool participeert ook in de eind vorig jaar opgerichte Techniek Campus Engineering & Materials.

Kopie in Jamshedpur

Het model van de bedrijfsschool wordt ook in het buitenland op waarde geschat. Zo besloot Tata Steel (lang voordat het staalbedrijf in IJmuiden werd overgenomen) na een bezoek aan IJmuiden in 1992 om het concept van de bedrijfsschool van het staalbedrijf in IJmuiden over te nemen. In Jamshedpur worden jongeren sinds die tijd op dezelfde manier opgeleid tot technisch specialisten als in IJmuiden.