5 miljoen voor nieuw centrum

Foto:

BEVERWIJK – Een bedrag van 5 miljoen euro zou Beverwijk weer ‘kleur’ moeten geven. Het college van B&W van Beverwijk heeft met het vaststellen van de startnotitie Rondje Bree een eerste stap gezet in de ontwikkeling van de Breestraat. De startnotitie Rondje Bree is een deeluitwerking van de Visie Stadscentrum Beverwijk 2014-2020. De notitie geeft een eerste inschatting van de mogelijke ontwikkelingen, de betrokken partijen, de financiele kaders en een planning.

Met de vaststelling van de Visie Stadscentrum Beverwijk 2014-2020 in maart 2014 heeft de raad in mei 2014 het startsein gegeven voor het stapsgewijs (samen) werken aan een mooi, compleet, verrassend en gastvrij centrum. De coalitiepartijen geven in het coalitieakkoord aan te willen zetten op een kloppend en gezellig stadshart en een duurzame economische ontwikkeling, waarbij de aantrekkingskracht van Beverwijk voor bedrijven wordt vergroot.

Het ‘Stadscentrum van straks’ moet net als de ‘Breestraat van vroeger’ weer in het hart van alle Beverwijkers gesloten worden en daarmee een verbeterd en duurzaam stadshart vormen. Hiervoor is een breed draagvlak bij de betrokken partijen, belanghebbenden en gebruikers essentieel. De rest van 2014 wordt gebruikt om met zoveel mogelijk belanghebbenden het gesprek aan te gaan. Hiervoor worden verschillende bijeenkomsten met inwoners, ondernemers, vastgoedeigenaren, medewerkers van de gemeente en raadsleden georganiseerd.

Het college wil begin 2015 een nota van uitgangspunten aan de gemeenteraad voorleggen. Hierin staan dan ook voorstellen om de ontwikkelingen in de Breestraat te financieren. Daarna kan gestart worden met het ontwerp. De uitvoering start vanaf 2016 afhankelijk van andere werkzaamheden zoals de renovatie van de Velsertunnel.