Islamitische school Elif tijdelijk in muziekschool

Foto:

Via een spoedprocedure is een oplossing gevonden voor de huisvesting van basisschool Elif. De Nederlandse basisschool op islamitische grondslag wordt tijdelijk gehuisvest in de Muziekschool Heemskerk aan de Kerklaan 1. Dit is de uitkomst van een constructief overleg tussen de gemeente, de muziekschool en vertegenwoordigers van basisschool Elif. Ouders van de leerlingen worden op korte termijn geïnformeerd over dit besluit. De huisvesting in de muziekschool is in principe tot 1 januari 2015. Het is de bedoeling dat de noodlokalen bij basisschool De Zilvermeeuw daarna worden ingezet voor de huisvesting van Elif. De gemeente is wettelijk verplicht om basisscholen huisvesting te bieden en betreurt de ontstane onrust rond de vestiging van Elif in Heemskerk.

Na de uitspraak in het kort geding over de vestiging van de basisschool Elif in drie noodlokalen bij basisschool De Zilvermeeuw is de gemeente op zoek gegaan naar een andere locatie om Elif tijdelijk te huisvesten. Daarin is de gemeente bij het gebouw van de Muziekschool Heemskerk uitgekomen. De tijdelijke vestiging vraagt de nodige improvisatie en afstemming. Het gaat om praktische zaken als afstemming en schuiven met lestijden, extra schuiven met materialen, extra schoonmaken en het naar achter schuiven van enkele activiteiten van de muziekschool naar begin 2015.
Er is afgesproken dat Elif dagelijks tussen 8.45 en 14.45 uur drie lokalen gaat gebruiken. Daarna worden de lokalen weer ingezet voor muziekonderwijs. Door het hanteren van verschillende tijden ontstaat een goede spreiding over de dag. De leerlingen van basisschool Elif gaan daarnaast gebruikmaken van het speelterrein bij Het Spectrum aan de overkant van de straat en de gymzaal aan de Bachstraat. De bezetting van het plein en gymzaal bieden voldoende ruimte voor medegebruik door de leerlingen van Elif.

Tijdelijke oplossing

De huisvesting van Elif in de muziekschool is een tijdelijke oplossing. De periode tot 1 januari 2015 wordt gebruikt om tegemoet te komen aan punten die tijdens het kort geding naar voren zijn gekomen. Dit betekent onder andere dat basisschool Elif in het nieuwe huisvestigingsprogramma van de gemeente Heemskerk wordt opgenomen. Daarnaast moet de huisvesting van Elif op de locatie van De Zilvermeeuw notarieel worden vastgelegd.
Omdat de vestiging van Elif in de noodlokalen bij De Zilvermeeuw de gemoederen van direct betrokkenen en buurtbewoners bezighoudt, is besloten om een kennismakingsbijeenkomst te organiseren. Deze bijeenkomst wordt geleid door een onafhankelijke partij en is gericht op bewoners in de buurt van De Zilvermeeuw, ouders van de kinderen van deze school en omwonenden van de muziekschool. Tijdens de bijeenkomst zijn medewerkers van het buurtteam en vertegenwoordigers van de muziekschool en buurtcentrum Het Spectrum aanwezig.

De gemeente betreurt de gang van zaken rond de huisvesting van basisschool Elif. Het college ziet de procedure bij de bestuursrechter met vertrouwen tegemoet om vestiging van Elif in de lokalen bij De Zilvermeeuw zo snel mogelijk en uiterlijk op 1 januari 2015 geregeld te krijgen.

Cookieinstellingen