Gemeentebericht: Afronding project Broekpolder

Foto:

BEVERWIJK / HEEMSKERK – De gemeenten Beverwijk en Heemskerk hebben op 18 maart 2014 een besluit genomen over de inhoud van een afwikkelingsovereenkomst met de marktpartijen inzake de afronding van de Broekpolder. De gemeenten sluiten het project Broekpolder af met een positief resultaat. Ze ontvangen ieder een bedrag van € 2.965.000,=. Van dit bedrag is in Beverwijk € 1.740.000,=  bestemd voor de inrichting van het Stationsgebied. Eerder is de verwachte opbrengst ad € 1.225.000,= ten gunste van de algemene middelen gebracht. Beverwijk en Heemskerk kijken met trots naar het resultaat van de samenwerking: een fraaie woonwijk, die bovendien een positief financieel saldo heeft opgeleverd.

De nieuwe overeenkomst, die op 31 maart 2014 is gesloten, is nodig omdat de oorspronkelijke overeenkomst op 1 april 2014 afliep. In de afwikkelingsovereenkomst wordt geregeld hoe de partners zullen samenwerken om de laatste bouwproductie tot stand te brengen. Voor de afwikkeling is een periode tot 2019 afgesproken. In die periode worden woningen gebouwd die al in de plannen zaten, maar er komt ook een aangepast bouwplan. Dat betreft met name het deelplan Waterwijk Zuid in de gemeente Beverwijk. Voor het aangepaste plan is op 30 april 2014 een nieuw bestemmingsplan Herman Heijermanslaan in procedure gegaan.

In de afgelopen 15 jaar hebben de gemeenten Beverwijk en Heemskerk samen met de ontwikkelaars Heijmans en AM Wonen de Vinex-locatie Broekpolder gebouwd. De bouw van de oorspronkelijk geplande 3500 woningen is bijna gereed en de Broekpolder is een aantrekkelijke woonlocatie geworden. 

Door de stagnatie op de huizenmarkt is een tweetal locaties nog niet voltooid. Het gaat om het deelplan Het Groene Balkon in Heemskerk en het plandeel Waterwijk Zuid in Beverwijk. Op die locaties kunnen nog 80 tot 90 woningen worden gebouwd.