Tijdelijke luchtmeting in WAZ klaar, rapportage in oktober

WIJK AAN ZEE – Vandaag, woensdag 10 september worden de twee tijdelijke meetpunten in Wijk aan Zee verwijderd. De meetpunten hebben dan zes maanden de hoeveelheid fijn stof in de lucht gemeten. Nadat de meetpunten zijn weggehaald, start GGD Amsterdam met het analyseren van de meetgegevens. Naar verwachting komt de provincie Noord-Holland in oktober met de eindrapportage. Dan wordt ook bekend of een van de tijdelijke meetpunten wordt toegevoegd aan het al bestaande meetnet.

Meer inzicht

De meetpunten stonden in Wijk aan Zee aan de Dorpsweide (Julianaweg/Zeecroft) en bij Paasdal. De tijdelijke meetpunten komen voort uit het maatregelenpakket dat is opgesteld door de partners binnen de milieudialoog IJmond. Voor de uitvoering van deze maatregelen is subsidie ontvangen. De Dorpsraad Wijk aan Zee had eerder dit jaar het verzoek ingediend om een meetpunt te in het dorp plaatsen om zo meer inzicht te krijgen in de luchtkwaliteit in bewoond gebied. Via deze tijdelijke meetpunten wordt onderzocht of een extra permanente meetlocatie, naast het al bestaande meetstation in het dorp een meerwaarde heeft.

hyjcshy4rqb4b5ygyqo01saqe
De tijdelijke meetpunten in Wijk aan Zee worden vandaag verwijderd

Meetgegevens

De provincie meet continu de luchtkwaliteit in de IJmond. Daarvoor heeft de provincie- naast de meetlocaties van het Rijk – een eigen meetnet. Dit meetnet wordt beheerd door GGD Amsterdam. Wanneer de meetresultaten uitwijzen dat een extra permanent meetpunt in Wijk aan Zee een meerwaarde heeft, wordt deze aan dit meetnet toegevoegd. De actuele resultaten van dit provinciale meetnet worden doorlopend gepubliceerd op www.luchtmetingen.noord-holland.nl.

fkbo3qj1ooqadijuqna02h04y
Volgende maand worden de resultaten van de luchtkwaliteit verwacht van de pronvincie Noord-Holland

Milieudialoog

Om te onderzoeken hoe de kwaliteit van de leefomgeving in de IJmond verder kan worden verbeterd, zitten diverse partijen (op initiatief van de provincie Noord-Holland en de IJmondgemeenten) met elkaar om tafel in een milieudialoog. Partijen vinden het belangrijk balans te vinden tussen economische ontwikkeling in de regio en een gezonde leefomgeving. Aan tafel zitten verder gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat, Ministerie I&M, Tata Steel, Zeehaven IJmuiden en Haven Amsterdam.