Werkzaamheden en geluidsoverlast bij viaduct Communicatieweg/rijksweg A9

Foto:

HEEMSKERK – Van maandag 15 september tot en met zaterdag 20 september vinden ’s nachts werkzaamheden plaats aan het viaduct Communicatieweg/rijksweg A9. Op deze dagen worden tussen 19.00 en 7.00 uur de leuningen aan het viaduct vervangen. Om het werk veilig uit te kunnen voeren, worden enkele rijbanen afgesloten. De werkzaamheden worden ’s nachts uitgevoerd om de overlast voor verkeer te beperken.

Naar verwachting gaat het vervangen van de leuningen geluidsoverlast voor de buurt opleveren. De uitvoerder heeft een ontheffing aangevraagd bij de gemeente, omdat de geluidsnormen – de norm is 60 dB(A) – tijdens de werkzaamheden worden overschreden. Het verzoek en de verleende ontheffing zien erop toe dat akoestisch gezien de best beschikbare, meest stille technieken en de meest gunstige werkwijze worden toegepast. 

De omwonenden binnen een straal van 300 meter vanaf de werklocatie worden per brief geïnformeerd. De bewoners wordt om begrip gevraagd voor het ongemak. De uitvoerder probeert de geluidsoverlast tot een minimum te beperken.

Cookieinstellingen