CDA’er Hekman: “Hiervoor organiseer je een raadscafé”

Foto:

BEVERWIJK – Op agenda stonden thema’s zoals wateroverlast, Breestraat, Groenonderhoud en andere vormen van overlast. Een agenda waar een flink aantal inwoners van Beverwijk wel raad mee wisten want het was een drukte van belang voor de deur van Grandcafé Broer en Zus aan de Schans.

Problemen

Duidelijk werd dat de gespreksonderwerpen niet alleen bij de vragenstellers leefden, maar bij vrijwel alle bezoekers van het raadscafé. Dit werd vooral duidelijk toen het ging over wateroverlast. Nieuwe of oude riolering, dat maakte volgens de inwoners niet uit. De afvoer van water bij extreme neerslag blijkt een groot probleem in de gemeente zo bleek in het raadscafé. Ook andere problemen van inwoners werden duidelijk. Vooral de klachtenafhandeling door de gemeente zelf werd veel genoemd.

Op het gebied van groenonderhoud waren de raadsleden duidelijk. Hier is minder geld voor uitgetrokken dus dan krijg je deze kwaliteit van groen in de gemeente. Elke euro kan tenslotte maar een keer uitgegeven worden maakte de raadsleden duidelijk.

 Artikel 45 vragen

Een ander probleem dat aan het licht kwam tijdens het raadscafé was het klachtennummer van de gemeente. De klachtenafhandeling werkt niet naar tevredenheid van de aanwezige inwoners. Dat de raadsleden goed hebben geluisterd en de problemen van inwoners serieus nemen bleek de volgende dag. Toen stelde de PvdA de eerste artikel 45 vragen over de werking van het klachtennummer. Door middel van een artikel 45 vraag wordt door een of meerdere politieke partijen om uitleg gevraagd van het college van burgemeester en wethouders over het gevoerde beleid.

Marianne Hekman, raadslid namens het CDA en voorzitter van de werkgroep Communicatie en Burgerparticipatie van de gemeenteraad, toonde zich na afloop tevreden. ‘Hiervoor organiseer je een raadscafé’. Het is goed om te zien dat zoveel Beverwijkers de moeite hebben genomen om hier vanavond te komen en ons te vertellen wat er beter en anders kan in onze gemeente.