Discussie over zoekgebied camperstandplaatsen 

Foto:

BEVERWIJK – Niet lang geleden gaven inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden hun mening over de gebiedsvisie voor Wijk aan Zee tijdens een inloopavond. Het resultaat daarvan werd besproken in de raadscommissie in de vorm van de gebiedsvisie Wijk aan Zee 2030.

Een gebiedsvisie is een document op hoofdlijnen, waarin keuzes worden gemaakt hoe het dorp zich op de middellange termijn mag en kan ontwikkelen. 

Het ging in de commissie over de wijzigingen die gedaan zijn in de gebiedsvisie. Tot tevredenheid van de commissieleden was het aantal van 200 te bouwen woningen losgelaten. In plaats hiervan is gekozen om het aantal te bouwen woningen af te laten hangen van de behoefte aan nieuwe woningen. Een andere belangrijke was dat een pad door de dorpsweide van de baan is. Klaphekjes aan het begin en einde zijn nog wel mogelijk. Ook de ontsluiting van de noordpier werd besproken. Met de ontwikkelingen bij de noordpier zal de verkeersdruk in het dorp toenemen. Een alternatieve ontsluiting kan bijdragen aan de leefbaarheid van Wijk aan Zee en wordt om die reden onderzocht. 

Zoeklocatie voor campers

De functie van de camping die bij de entree van Wijk aan Zee kan komen is ook gewijzigd. Waar men eerst nog een camping voor passanten wilde, is nu gekozen om te zoeken naar ruimte voor camperstandplaatsen. Hierbij is het zoekgebied verkleind. 

Over dit nieuwe zoekgebied ontstond een aardige discussie in de commissie. D66 vond het huidige zoekgebied onhaalbaar, omdat er geen toegangswegen zijn, noch ruimte voor voorzieningen. Ook de kwetsbaarheid van het gebied werd aangehaald door zowel D66 als GroenLinks. Beide partijen zien het zoekgebied graag verplaatst. GroenLinks droeg het aangrenzende kwetsbare natuurgebied aan en de lunetten die binnen het zoekgebied liggen. D66 kwam met een alternatief zoekgebied, namelijk dichterbij het strand. De oproep voor verplaatsing van het zoekgebied vond geen gehoor bij de andere partijen. CDA, Democraten Beverwijk, VVD en Gemeentebelangen spraken zich duidelijk uit tegen het verplaatsen van het zoekgebied. Op 2 oktober neemt de gemeenteraad een besluit over de gebiedsvisie Wijk aan Zee 2030.